Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11612
Title: Otomotiv Sistemlerinde Otomatik Kontrol
Other Titles: Automatic Control In Automotive Systems
Authors: Hızal, N.aydın
Öksüzoğlu, Meltem
Makina Teorisi ve Kontrol
Theory of Machines and Control
Keywords: ASR
Otomotiv Elektroniği
Değişken Durumlu Kontrol
ASR
Automotive Electronics
Sliding – Mode Control
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, akıllı araçlar için ihtiyaç duyulan altyapı sistemleri için mevcut olan teknolojiler tanıtılmış, bu teknolojilerin temel içerikleri ve kullanılan kontrol methodları sunulmuştur. Günümüzde kullanılan ve henüz araştırma aşamasında bulunan otomotiv teknolojilerinin bir derlemesi yapılmıştır. Daha sonra aracın ivmelenmesi esnasında tekerlek-yol temasında yetersiz sürtünmeden kaynaklanan kaymayı asgari seviyelere indirgemeyi sağlayan ASR teknolojisi ile ilgili bilgi verilmiştir. İlk olarak ASR sisteminde kullanılan elektronik aksam incelenmiştir. Bunu takiben, ASR sisteminde uygulanan çeşitli kontrol yöntemlerine değinilmiştir. Kayma olmaksızın ivmelenme için basitleştirilmiş çeyrek araç modeli tanımlaması yapılmıştır. Bu model temel alınarak, uygulanması planlanan değişken durumlu kontrol yöntemi için sınır koşulları oluşturulmuş ve gerekli denklemler elde edilmiştir.Elde edilen sınır koşulları ve denklemlerden faydalanılarak MATLAB’de bir simülasyon programı hazırlanmıştır. Bu program vasıtasıyla, çekiş kuvveti üzerinde rol oynayan değişkenler ve parametrelerin etkileri incelenmiştir.
In this study the essential technologies and automation for intelligent vehicle system and control was highlighted. Descriptions of recently introduced and potential automotive technologies were collected. Afterwards, the ASR technology, which minimizes the spinning of the wheel as a result of insufficient friction between tire-road surface while acceleration was discussed. Some information is given about the control systems. And some applications of ASR technology was introduced. A simplified longitudinal one-wheel vehicle model is described for anti-spin acceleration. Based on this vehicle model, sufficient conditions for applying sliding-mode control to vehicle traction are got. Using these sufficient conditions and equations a simulation program is prepared in MATLAB. By the help of this program, the effects of parameters and variables on traction control is studied.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11612
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
998.pdf15.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.