Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11611
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocabaş, Hikmettr_TR
dc.contributor.authorSayın, Mehmet Cevattr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-17T12:47:22Z-
dc.date.available2015-12-17T12:47:22Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11611-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, traktör vagon bağlantı elemanının tasarımı öncesinde yapılacak sonlu elemanlar analizi için gerekli olan kuvvetler tespit edilmiştir. Vagon bağlantı elemanına gelen yüklerin ölçülmesi için öncelikle Pro/E de sadece testler esnasında kullanılmak için bir vagon bağlantı elemanı tasarlanmıştır. Testlerde kullanılacak 4 adet yük hücresinin laboratuar ortamında kalibrasyonu yapılmıştır. Yük hücreleri, bağlantı elemanı ile vagon arasındaki elemana bağlanmıştır. Türkiyede halihazırda kullanılan 3 değişik tipte vagon azami yük ile yüklendikten sonra 6 adet test gerçekleştirilmiştir. Yük hücreleri MDAS adı verilen bir veri toplama cihazına bağlanmış, elde edilen değerler ilk önce MDAS in belleğine daha sonrada PCMCIA kartına kaydedilmiştir. Kaydedilen değerler taşınabilir bir bilgisayarda SoMat Ease adlı yazılım ile analiz edilmiş ve elde edilen yükler grafik halinde gösterilmiştir. Elde edilen kuvvetler ile COSMOSWorks ve DesignSpace lineer analiz programları kullanılarak vagon bağlantı elemanının ön kontrolleri yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study forces which are needed to do FEA of a wagon hitch support are determined. A wagon hitch support which would be used in the tests is designed in Pro/E. 4 load cells , used in the tests are calibrated in the laboratry. The load cells is attached to wagon hitch transducer itself. 6 runs was made after fully loading 3 different wagons used in Turkiye. Load cells were wired to MDAS, data acquisition system. The data at first was recorded to MDAS’s RAM, and then it was copied to a PC card (PCMCIA) . The data gathered was analyzed in a laptop computer with the help of SoMat Ease. The outcome was displayed in graphics. By using the loads, preliminary analysis is done with COSMOSWorks and DesignSpace linear analysis softwares.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectMDAStr_TR
dc.subjectPCMCIAtr_TR
dc.subjectPro/Etr_TR
dc.subjectSoMat Easetr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar analizitr_TR
dc.subjectVagon bağlantı elemanıtr_TR
dc.subjectVeri toplama cihazıtr_TR
dc.subjectYük Hücresitr_TR
dc.subjectData acquisition systemen_US
dc.subjectFEAen_US
dc.subjectFinite Element Analysisen_US
dc.subjectLoad cellen_US
dc.subjectMDASen_US
dc.subjectPC card(PCMCIA)en_US
dc.subjectPro/Een_US
dc.subjectRAMen_US
dc.subjectSoMat Easeen_US
dc.subjectWagon hitch supporten_US
dc.subjectWagon hitch transduceren_US
dc.titleVagon Bağlantı Elemanı Desteğinin Sonlu Elemanlar Analizi İçin YŰk Bilgilerinin Toplanmasıtr_TR
dc.title.alternativeCollecting Load History Data For Finite Element Analysis Of A Wagon Hitch Supporten_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMakina Teorisi ve Kontroltr_TR
dc.contributor.departmentTheory of Machines and Controlen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
986.pdf11.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.