Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11596
Title: Doğalgaz Boru Hattı İmalatının Tasarım, Tesisat, İnşaat, Montaj Esasları – Uygulanan Kontrol Yöntemleri
Other Titles: Design, Installation, Construction And Manufacturing Principles Of Natural Gas Pipeline Production & Applicable Control Techniques
Authors: Gülmez, Turgut
Tepe, Ekim
İmalat
Manufacturing
Keywords: Boru hattı
Doğalgaz
Kaynak kontrolü
Hidrostatik test
Pipeline
Natural gas
Welding control
Hydrostatic test
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, doğalgaz boru hattı imalatının proje, tasarım, tesisat, inşaat ve montajında dikkat edilmesi gereken hususların teorik ve pratik esasları, genel ve özel halleriyle ele alınmıştır. Projenin oluşturulması, tasarım ilkeleri, inşaat işleri, kaynak ve montaj işleri genellikle BOTAŞ’ın en son uygulanan prosedür ve şartnameleri dikkate alınarak işlenmiştir. Tüm imalat sırasında ve imalatın bitiminde uygulanan veya uygulanması gereken kontrol yöntemleri bir araya toplanmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki mevcut doğalgaz boru hattı sistemi ve bu sektörün sanayideki işleyişi anlatılmıştır.
In this study theoretical and practical principles of project, design, installation, construction and manufacturing of natural gas pipeline production are held. Formation of the project, basics of design, construction and welding works are reviewed by using BOTAŞ’s latest procedures and specifications. The control methods which are required to be applied during and after the production have been collected together. Also, the existing pipeline system in Turkey and the processing of the sector in the industry are given.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/11596
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8131.pdf25.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.