Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11576
Title: Radyal Pompa Çarkı Performans Tayini
Other Titles: Performance Of A Radial Pump Impeller
Authors: Kırkköprü, Kadir
Hamarat, Abdullah
Enerji
Energy
Keywords: Çark
Radyal Pompa
Performans
Impeller
Radial Pump
Performance
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada radyal pompanın en önemli elemanı olan bir radyal çarkın performansı incelenmiştir. Özel bir deney düzeneğinde çarkın performansı salyangoz, difüzör ve diğer pompa elemanlarının etkisi olmaksızın belirlenebilmektedir. Akış alanı içindeki basınç ve hız ölçümleri üç delikli basınç probu yardımıyla yapılmaktadır. Bir basınç transduseri vasıtasıyla üç delikli probdan gelen basınç sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürülmektedir. Bu sinyaller bir PCL-1800 veri toplama kartı ile toplanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Salyangoz ve kanatsız difüzör etkilerini incelemek için pompa performans eğrileri ile çarkın tek başına iken elde edilen performans eğrileri karşılaştırılmaktadır. Çark çıkışındaki akış koşulları çevresel olarak incelenmiş ve deneylerdeki kayma faktörü analiz edilmiştir.
In this study, performance of a radial impeller that is the most important part of a radial pump was investigated. The impeller performance can be determined alone without the influence of other pump elements such as volute, diffuser, inlet and outlet elements etc. in a special test rig. Pressure and velocity are measured by use of a three hole pressure probe in the flow field. Pressure signals from the probe are converted to the electrical signals through a pressure transducer. These signals are collected by use of PCL-1800 data acquisition card and evaluated by a Q-Basic program on a PC. Performance comparisons of the impeller itself and the original pump are made to investigate the influence of volute and vaneless diffuser. The flow conditions at the outlet of the impeller are investigated circumferentially and experimental slip factors are analyzed for various flow rates.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11576
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
232.pdf5.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.