Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11575
Title: Eğitim Amaçlı Mukavemet Hesapları Yazılımı
Other Titles: Educational Software For Strength Of Materials
Authors: Tüfekçi, Y. Ekrem
Yücel, Adil
Makina Teorisi ve Kontrol
Theory of Machines and Control
Keywords: Eğitim
Yazılım
Mukavemet
Education
Software
Strength of Materials
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: “Eğitim Amaçlı Mukavemet Hesapları Yazılımı”, temel mukavemet konularının işlendiği, mukavemet problemlerinin görsel olarak bilgisayar ortamında tasarlanmasına ve çözülmesine imkan tanıyan, eğitim amaçlı bir yazılımın hazırlanması ve tanıtımından oluşmaktadır. Yazılım genel olarak öğrencilerin kolay kullanabileceği ve temel mukavemet kavramlarının işlendiği bir eğitim programı olarak hazırlanmıştır. Program modüler olup, her yeni konu yeni bir modül olarak yazılımın alt yapısına kolayca entegre edilebilmekte ve gerekiyorsa diğer modüllerle ilişkilendirilebilmektedir.
In this study, which is called as “Educational Software for Strength of Materials”, the fundamental subjects of strength of materials are given. The software is designed to create and solve problems visually on the screen. The software is designed in order to be easily used by the students. The software is built in modules so that each new subject can be added as a new module to the software and also be linked to the others if necessary.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11575
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1012.pdf5.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.