Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11537
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzkan, Ertantr_TR
dc.contributor.authorSongür, Demettr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-17T11:59:45Z-
dc.date.available2015-12-17T11:59:45Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11537-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, felaketten sonra karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri olan “barınma” ele alınmıştır. Afet sonrası barınma için öncelikle, afet sonrası barınma süreçleri incelenmiştir. Sunulan süreçler içinde, acil yardım aşaması ve rehabilitasyon aşamaları için barınak uygulamaları ele alınmıştır. Bu örnekleri daha tanımlı bir çerçevede irdeleyebilmek amacıyla; barınakların hangi amaçları sağlamaları gerekliliği, hangi gereksinmeleri karşılayacakları tespit edilmiş ve bu özelliklere göre kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre bir inceleme modeli oluşturulmuş ve örnekler bu modele göre sunulup değerlendirilmiştir. Konutun, geçici konut olması için sahip olması gereken özellikler tanımlı hale getirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, disaster housing which is the one of the most important problems after disaster is worked on. Housing processes, after the occurance of the disaster are estimated and for the emergency and the rehabilitation processes, shelter systems are studied. Before evaluating these systems, aims and criteria are determined and an activity user model is used as a design tool in identifying both the users requirements and specific characteristics related to disaster areas. All the solutions are studied depending on this model. The criteria for the temporaray and permanent houses are seemed to be drawned up.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAcil Barınaktr_TR
dc.subjectGeçici Konuttr_TR
dc.subjectKriterlertr_TR
dc.subjectEmergency Shelteren_US
dc.subjectTemporary Housingen_US
dc.subjectCriteriaen_US
dc.titleAfet Sonrası Barınakların Ve Geçici Konutların Analizi Ve Değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Analysis And Evaluation Of Shelters And Temporary Houses After Disasteren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1159.pdf9.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.