Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11537
Title: Afet Sonrası Barınakların Ve Geçici Konutların Analizi Ve Değerlendirilmesi
Other Titles: The Analysis And Evaluation Of Shelters And Temporary Houses After Disaster
Authors: Özkan, Ertan
Songür, Demet
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Acil Barınak
Geçici Konut
Kriterler
Emergency Shelter
Temporary Housing
Criteria
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, felaketten sonra karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri olan “barınma” ele alınmıştır. Afet sonrası barınma için öncelikle, afet sonrası barınma süreçleri incelenmiştir. Sunulan süreçler içinde, acil yardım aşaması ve rehabilitasyon aşamaları için barınak uygulamaları ele alınmıştır. Bu örnekleri daha tanımlı bir çerçevede irdeleyebilmek amacıyla; barınakların hangi amaçları sağlamaları gerekliliği, hangi gereksinmeleri karşılayacakları tespit edilmiş ve bu özelliklere göre kriterler belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre bir inceleme modeli oluşturulmuş ve örnekler bu modele göre sunulup değerlendirilmiştir. Konutun, geçici konut olması için sahip olması gereken özellikler tanımlı hale getirilmiştir.
In this study, disaster housing which is the one of the most important problems after disaster is worked on. Housing processes, after the occurance of the disaster are estimated and for the emergency and the rehabilitation processes, shelter systems are studied. Before evaluating these systems, aims and criteria are determined and an activity user model is used as a design tool in identifying both the users requirements and specific characteristics related to disaster areas. All the solutions are studied depending on this model. The criteria for the temporaray and permanent houses are seemed to be drawned up.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11537
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1159.pdf9.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.