Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11535
Title: Bazı Kumtaşı, Kireçtaşı Ve Tüflerde Kimyasal Yöntemlerle Sağlamlaştırma Üzerine Bir Araştırma
Other Titles: A Research About Consolidation Of Some Sandstone, Limestone And Tuffs.
Authors: Gürdal, Erol
Ulupınar, Özlem
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Doğal taşlar
Bozulmalar
Sağlamlaştırma
Koruma
Natural stones
Deterioration
Consolidation
Conservation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu araştırmada amaçlanan şey, doğal taş tiplerini araştırmak, tarihi taş binalarda oluşan hasarları ve nedenlerini incelemek ve bu hasarlara karşı alınacak koruma önlemlerini incelemektir. Doğal taşlar oluşumlarına göre püskürük, tortul ve metamorfik taşlar olmak üzere üçe ayrılırlar. Tarihi yapılarda oluşan bozulmalar ise iç ve dış nedenli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bozulmalar çoğunlukla çevresel etkenler, su ve nem kaynaklı olan dış etkenlerden kaynaklanır. Binaya çeşitli yollarla giren su, gözeneklerde donarak gözeneklerin parçalanmasına neden olur ya da içindeki tuz, kristalleşerek taşa zarar verir. Bu bozulmalara karşı alınan koruma önlemleri, su itici malzemelerle yüzeyi korumak ya da gereken durumlarda organik sağlamlaştırıcılarla taşın kaybolan bağlayıcısını yeniden kazandırarak, parçacıkları birbirine bağlamak şeklinde olur. Tez kapsamında yapılan deneysel çalışmada ise seçilen kumtaşı, kireçtaşı ve tüflerle ilgili fiziksel özellik deneyleri yapılmış, hızlı eskitme deneyleriyle taşlar eskitilmiş ve sonuçta bir sağlamlaştırıcı madde ve bir su itici maddenin emprenyesiyle taşın koruma süreci tamamlanmıştır. Uygulanan maddelerin taşın su emme oranını büyük ölçüde etkilediği ve olumlu bir sonuç verdiği, porozitesinde herhangi bir değişiklik yapmadığı kısacası taşın orijinal yapısına bir zarar vermediği görülmüştür.
This study consists of two parts. The first part is resource research and the other part is experimental study. Resource research consists of analysing natural stone types, deterioration mechanisms and consolidation methods. Experimental study consists of examining physical properties of examples, which are sandstone, limestone and tuff, weathering and finally consolidating them. Natural stones are divided into three groups according to their geological origins. These are igneous, sedimentary and metamorphic rocks. The causes of deterioration are external and internal factors. Most of deterioration causes are external factors, which are salt crystallization, moisture, sulphate erosion, changes in temperature etc. The stone consolidants are divided into three groups according to their chemistry. They are inorganic consolidants, waxes and organic consolidants. Organic consolidants are also divided into two groups. They are synthetic organic polymers and alkoxy silanes. In the experimental study an acrylic resin and a water repellent are used as consolidants. It is achieved good results about stone’s water absorption
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11535
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1097.pdf6.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.