Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11530
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTapan, Metetr_TR
dc.contributor.authorDemirli, Pırıltr_TR
dc.date2000tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-17T11:59:42Z-
dc.date.available2015-12-17T11:59:42Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11530-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ABYYHY 1997 esas alınarak, depreme dayanıklı yapı yapmak için dikkat edilmesi gereken mimari ve strüktürel düzensizlikler bir arada incelenmiştir. Plandaki düzensizlikler, Burulma Düzensizliği(A1), Döşeme Süreksizliği (A2), Planda Çıkıntılar Bulunması (A3), Ortagonal Olmama Düzensizliği (A4) olarak, Düşey Doğrultudaki Düzensizlikler ise Zayıf Kat (B1), Yumuşak Kat (B2), Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği (B3) olarak ayrılmıştır. Bunların dışında binanın düşey gabarisindeki, kat yüksekliklerindeki, yükseklik boyunca kütle dağılımındaki düzensizlikler, kısa kolon düzensizliği; ayrıca binaların çarpışmaya olanak vermesi , bölme ve kalkan duvarlarının , dış cephe giydirmelerinin ve süslemelerinin durumu, yapı ağırlığı ve ek katlar incelenmiştir. Bu araştırmanın sonunda, yönetmeliğin sadece B3 Düzensizliğini yasakladığı, diğer düzensizlikler konusunda uyarıda bulunduğu gözlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, architectural and structural disorderliness’ are studied together according to ABYYHY 1997, in order to construct buildings resistant to earthquakes. In the fifth section, the history and the importance of ABYYHY in Turkey and the disorderliness in 1997 edition are mentioned. The disorderliness’ in the plan are divided into 4 categories : Twisting Disorderliness (A1), Interruption of Floor Continuity (A2), Existence of Sail-over in the Plan (A3), The Axis of the Bearing Pieces not being Parallel (A4). The disorderliness in Vertical Direction are divided as follows : Poor Floor (B1), Soft Floor (B2), Interruption of the Continuity of Vertical Members of the Bearing System (B3). As a conclusion, it is observed that B3 disorderliness is prohibited but the other disorderliness is warned by the regulation.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstıtute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDepremtr_TR
dc.subjectMimari düzensizliklertr_TR
dc.subject1997 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği.tr_TR
dc.subjectEarthquakeen_US
dc.subjectArchitectural Disorderlinessen_US
dc.subjectThe Regulation About The Buıldings Constructed In The Disaster Regionsen_US
dc.subjectIssued In1997.en_US
dc.title1997’de Yayınlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin, Betonarme Binaların Mimarisine Getirdiği Kısıtlamaların İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe Study Of The Restrictions In The Architecture Of The Reinforced Buildings, Brought By The Regulation About The Buildings Constructed In The Disaster Regions, Issued In 1997.en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
959.pdf10.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.