Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11524
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArıoğlu, Nihaltr_TR
dc.contributor.authorÇölhan, Neslihan Ayşetr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-17T11:59:40Z-
dc.date.available2015-12-17T11:59:40Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11524-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; ekonomik kazanç, temiz bir çevre ve konforlu bir hayat sağlamakla birinci dereceden ilişkili ısı yalıtımı konusunda ülkemizde çıkan yönetmelik ve standartların belirli açılardan irdelenmesi, geçerliliklerinin etüd edilmesi ve değerlendirilmesidir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 15 sene yürürlükte kalmış 1985 Isı Yalıtım Yönetmeliği’ndeki 1., 2. ve 3. İklim Bölgeleri için önerilen tip konstrüksiyonlardan döşemelerin tümü, yönetmelik koşulu olarak verilen ısı geçirgenlik direnç değerleri, 2000 Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde ve TS 825 standartında tavsiye edilmiş ısı geçirgenlik katsayıları ve iç iklimsel konfor koşulları belirgin çeşitli mekanlar bu araştırmanın kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda 1985 yönetmeliğinin bünyesindeki tip döşemelerin geçerli olanları ve geçersiz olanları ısı geçirgenlik hesap yöntemleriyle ortaya konulmuş, ardından 2000 yönetmeliğine göre yeniden önerilmişlerdir. Daha sonra çeşitli mekanların yoğuşma noktalarına uygun olarak yapılmış hesaplar sonucu bulunan değerlerin 2000 yönetmeliğindeki değerlerle karşılaştırılması yapılmıştır. Böylece Türkiye’nin ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konusunda ne aşamada olduğunun genel bir değerlendirmesi yapılmış, standart ve yönetmeliklerin eksiklerine dikkat çekilmiş, teorik ve pratik olarak yapılacak çalışmalara, alınması gereken önlemlere değinilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this work it is aimed to examine come out regulations and standards - which are firstly degreed with economical profit, comfortable life, clean environment – in view of some aspects; to investigate their validities and to evaluate them. Issues taken into account of research are all floors from typical constructions suggested for first, second and third Climate Zones in 1985 regulation; the areal thermal resistance values in 1985 Regulation Provisions; the thermal transmittance values recommended in new 2000 regulation; TS 825 and various spaces having clear interior climatic comfort conditions. So areal thermal resistance values of all floor types are calculated according to some assumings and are compared with the provisions given in current regulation. Then the whole typical floor sections are proposed again taking into consideration of new 2000 regulation. At the end after calculating thermal transmittance of various spaces according to their condensation points, a comparison made between final values and current regulation values. Thus, a general conclusion made on Turkey’s heat isolation and energy saving rules. Besides this, precautions and theoretical and practical studies has to be carried out, are mentioned.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectIsı Yalıtım Yönetmeliğitr_TR
dc.subjectTS 825tr_TR
dc.subjectTip döşemelertr_TR
dc.subjectHeat Isolation Regulationen_US
dc.subjectTS 825en_US
dc.subjectTypical floorsen_US
dc.titleBayındırlık Ve İskan Bakanlığı’nın Eski Isı Yalıtım Yönetmeliği’nde Önerdiği Tip Döşeme Kesitlerinin Değerlendirilmesi, Yeni Yönetmelik Ve Ts 825’e Yeniden Önerilmeleritr_TR
dc.title.alternativeEvaluation Of Typical Floor Sections Suggested In The Older Heat Isolation Regulation Of Public Work Administration And Suggestions To New Regulation And Ts 825en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentYapı Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentBuilding Technologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
585.pdf6.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.