Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11514
Title: Bina Toprak Altı Dış Kabuk Sistemlerinde Yer Alan Bitümlü Örtülerin Basınçlı Su Etkisi Altında Geçirimsizlik Performanlarının Belirlenmesi İçin Bir Yöntem
Other Titles: A Method For Determining The Waterthightness Performance Of Bituminous Membranes Used In External And Internal Tanking
Authors: Özkan, Ertan
Şahal, Ayşe Nil
Yapı Bilgisi
Building Technology
Keywords: Bitümlü örtüler
Su geçirimsizlik
Performans
Bituminous membranes
Performance testing
Waterproofing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmanın kapsamında, yeraltı suyu bulunan zeminlerde bitümlü örtüler ile düzenlenen dıştan ve içten uygulama ele alınmaktadır. Analiz çalışmalarında, örtünün gerçek hizmet şartlarında zemin yanal basıncı vb. çevresel etmenlerin etkisi altında şekil değiştirdiği; bir yüzeyi basınçlı su etkisindeki örtünün diğer yüzeyine sıvı formda suyun yanı sıra buhar formda suyun da geçebileceği ve buhar formda suyun da donatı korozyonu vb. bodrum hasarlarına yol açabileceği tespit edilmiştir. Mevcut deney yöntemlerinde, bir yüzeyi basınçlı su etkisindeki şekil değiştirmemiş örtünün diğer yüzeyine sadece sıvı formda su geçişi kısa bir süre sonrasında belirlendiği; bu nedenlerden dolayı, yöntemlerin örtünün gerçek hizmet şartlarındaki geçirimsizlik performansını belirlemekte yetersiz kaldığı ortaya konulmuştur. Böylece, çalışmanın amacı, dıştan ve içten uygulamada, bir yüzeyi basınçlı su etkisi altında kalan şekil değiştirmiş bitümlü örtünün diğer yüzeyinde yer alan betonarme yapı elemanlarına buhar ve sıvı formda su geçip geçmediğini belirleyen bir yöntem geliştirmek olarak belirlenmiştir. Geliştirilen yöntemde, örtünün performans seviyeleri; diğer bir anlatımla, gerçek hizmet şartlarındaki şekil değişim değerleri ile su basıncı değerleri belirlenmektedir. Daha sonra, örtünün performans seviyelerindeki geçirimsizlik performansı fiziksel olarak ölçülmektedir; örtüde şekil değişim değerleri simule edilmekte, basınçlı su deney aletinde şekil değiştirmiş örtünün bir yüzeyinde basınçlı su etkisi simule edilmekte ve örtünün diğer yüzeyinden sıvı ve buhar formda su geçişi ölçme sistemi ile hassas bir biçimde, mevcut yöntemlerdekinden daha uzun bir süre ölçülmektedir. Yöntemin denenmesi ile bazı performans seviyelerinde, bazı örtülerden buhar formda su geçtiği ve sıvı formda su olarak açığa çıktığı belirlenmiştir.
Bituminous membranes are applied as external and internal tanking when basement walls and floors are exposed to groundwater. It has been determined that in such applications, the membranes are strained excessively due to the effects of some external agents and they can permit the passage of water vapor under water pressure. Current test methods fall short to determine the waterthightness property of membranes in actual service life; as unstrained membranes are used, the leakage of water in liquid form is observed by naked eye and a method to measure whether or not the membrane permits the passage of water vapor under water pressure is not involved. Therefore, a method has been developed to determine whether or not strained bituminous membranes permit the passage of water in either liquid or vapor form under water pressure. In the method, the values of the strain that are generated from the external agents and the water pressure are put together as the performance levels of the membranes. A test method is developed where the values of the strain is simulated on the membrane; water pressure is exerted on one side of the strained membrane in the hydrostatic testing equipment and the passage of water in either liquid or vapor form is measured by a measurement system from the other side of the membrane. It has been detected that in some performance levels, some of the membranes have permitted the passage of water vapor which has later condensed as water in liquid form.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11514
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
444.pdf20.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.