Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11490
Title: Düşük Akım Hidrolojisi Ve Ege Bölgesi Uygulaması
Other Titles: Low Flow Hydrology And Application To Aegean Area
Authors: Önöz, Bihrat
Durak, Serpil Dilek
Su Mühendisliği
Hydraulics Engineerin
Keywords: Düşük Akım
L-diyagramı
Dönüş aralığı
Low flow
L-moment diagram
Return period
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Ege Bölgesinde bulunan Gediz Büyük Menderes ve Küçük Menderes Havzalarında yer alan istasyonlarda yapılan ölçümlerden faydalanarak düşük akım çalışması yapılmıştır. İstasyonlarda ölçülen düşük akım değerlerinin 1, 3, 7, 10 ve 30 günlük düşük akım değerleri belirlenmiştir. Bu değerlere düşük akım hidrolojisinde yaygın olarak kullanılan 2-parametreli dağılımlardan Lognormal dağılım, Weibull2 dağılımı ve Üstel dağılımlar uydurulmaya çalışılmıştır. Havzalara uygulanan bu dağılımların uygunluğu ise, oldukça etkin sonuçlar veren L-diyagramları ve Olasılık Çizgisi Korelasyon Katsayısı Testi ile araştırılmıştır. Her iki yöntemle yapılan test sonuçlarının birbirini genellikle desteklediği görülmüştür. İstasyon bazında yapılan çalışmalarda, Weibull2 dağılımı ve Üstel dağılımın uygun olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bölgesel analiz çalışmasında ise Weibull2 dağılımı ve Üstel dağılımın her ikisinin de uygun olduğu görülmüş, ancak sonuçlar birbirine çok yakın olduğundan kesin bir ayırım yapılamamıştır. Ege Bölgesinde yer alan bu havzalar için belirlenen her iki dağılım da kullanılarak, 7-günlük düşük akımlar için 5, 10, 25, 50 ve 100 yıllık dönüş aralıklarında akım tahminleri yapılmıştır.
In this study, since of irrigation, environment, and water quality management are crucial in Büyük Menderes, Küçük Menderes and Gediz watersheds, stations values that located in the foresaid watersheds have been thoght for low flows studies. Station recorded flow values 1, 3, 7, 10 and 30-day low flow values are determined. Weibull, Lognormal and Power distributions are applied to the these low flows values. Applied distributions’ goodness of fit to the models are tested with L-moment diagrams and Plot Probability Plot Correlations Coefficient (PPCC) models which are very effective in such studies. Both methods’ results support each other. Lognormal distribution is not applicable for the Gediz, Büyük Menderes and Küçük Menderes watersheds; whereas Weibull2 and Power distributions are appropriate for the watersheds. Both Weibull2 and Power distributions have very similar results so that there is no precise distinction between two methods. For both watersheds using distributions for 7-day low flows 5, 10, 25, 50 and 100 return periods estimates have been made.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/11490
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1007.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.