Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11449
Title: Sosyal Ve Kültürel Mekanların Çocuk Gelişimi Üzerinde Etkileri
Other Titles: Effects Of Social And Cultural Places On Child Development
Authors: Esin, Nur
Yazıcı, Selen
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Sosyal ve kültürel mekan
çocuk
algı
tasarım
psikoloji
Social and cultural places
child
perception
design
psychology
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çocuğun gelişimini ve sağlıklı bir birey haline dönüşümünü etkileyen bir çok dışsal faktör vardır. Bunlardan biri de çocuğun içinde bulunduğu mekandır. Bu çalışmada, mekanın taşıdığı kavramlar ve fiziksel altyapısının çocuk için nasıl öğretici çevreler oluşturduğu araştırılmıştır. Çocuklar, yetişkinlerden farklı özellik ve gereksinimlere sahiptir. sosyal ve kültürel mekanların çocuklar için özel tasarlanması, onların hareket ve ilgi çeşitliliğine göre biçimlenmesi gerekir. Araştırma kapsamında çocuğun gelişim özellikleri ve gereksinimleri incelenmiş, kültürel ve sosyal mekanların elde edilen bulgularla tasarım ilkeleri tartışılmıştır.
There are several factors that affects the period of children’s development and becoming healthy adults. One of the external factors is the architectural place where children spend time inside. Places can be educative in order to have physical fittings and conceptual backgrounds. The reason for dealing with social and cultural places is that those places are educative and important to incline healthy personal development and childhood. ın this study the properties of child development and needs of a child are observed and with the results the design concepts of social and cultural places are dealed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11449
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8157.pdf4.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.