Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11448
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÜnlü, Alpertr_TR
dc.contributor.authorTorun, Handetr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-15T14:12:59Z-
dc.date.available2015-12-15T14:12:59Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/11448-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractBilişsel haritalandırmada etkin parametrelerin irdelenmesine altyapı oluşturmayı amaçlayan literatür araştırması, tezin kuramsal kurgusunu oluşturmaktadır. Yapılan alan çalışması, kuramsal kurguda ortaya konan yaklaşımlar yardımıyla bilişsel haritalar konusunda yeni bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde gerçekleştirilen alan çalışması, kampüste öğrenim gören öğrencilerin denek olarak katılımı ile gerçekleştirilmiş, bu deneklerle görüşme ve deneklerin kampüs haritasını çizmesi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, kampüsün en etkin sosyal etkileşim alanlarından biri olan 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezinde yapılan görüşmelerde 23 sorudan oluşan sözel anketlerle öğrencilerin kampüs içindeki tercih ve davranışlarını, kampüs hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. İkinci aşamada ise deneklerden, kampüs ve yakın çevresini içeren basit bir kroki çizmesi istenmiştir. Literatürdeki diğer araştırmalarla karşılaştırıldığında bilişsel haritalandırmada etkin parametreler olan; cinsiyet, yaş, çevresel alanda deneyimlenen süre ve yaşanan semte ilişkin bulgular elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe literature research, which aims to provide an infrastructure for explorations of effective parameters in cognitive mapping, forms the theoretical structure. With the help of the approaches emerged in theoretical discussions, the case study of this dissertation aims to reach new findings about cognitive maps. The case study was conducted in Ayazağa Campus of Istanbul Technical University that has emerged by the participation of students as test subjects, is formed by two parts, which are ‘the interviews’ and ‘the drawings of the campus map by the students.’ The first part of the survey aims to clarify the preferences and behaviors of the students and their opinions about the campus. And in the second part, the test subjects are asked to draw a simple sketch of the campus and its close environment. According to the findings of this dissertation, gender, age, experiences in environmental area and related to the period, quality of neighborhood are effective parameters on cognitive mapping.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectÇevre-Davranıştr_TR
dc.subjectBilişimtr_TR
dc.subjectBilişsel Süreçlertr_TR
dc.subjectBilişsel Haritalartr_TR
dc.subjectEnvironment-Behavioren_US
dc.subjectCognitionen_US
dc.subjectCognitive Processesen_US
dc.subjectCognitive Mapsen_US
dc.titleBilişsel Haritalandırmada Etkin Parametrelerin Ortaya Konması: İtü Ayazağa Kampüsü Örneğitr_TR
dc.title.alternativeExploring Effective Parameters On Cognitive Mapping: A Case Study Of Itu Ayazaga Campusen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimari Tasarımtr_TR
dc.contributor.departmentArchitectural Designen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8155.pdf20.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.