Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11448
Title: Bilişsel Haritalandırmada Etkin Parametrelerin Ortaya Konması: İtü Ayazağa Kampüsü Örneği
Other Titles: Exploring Effective Parameters On Cognitive Mapping: A Case Study Of Itu Ayazaga Campus
Authors: Ünlü, Alper
Torun, Hande
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Çevre-Davranış
Bilişim
Bilişsel Süreçler
Bilişsel Haritalar
Environment-Behavior
Cognition
Cognitive Processes
Cognitive Maps
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bilişsel haritalandırmada etkin parametrelerin irdelenmesine altyapı oluşturmayı amaçlayan literatür araştırması, tezin kuramsal kurgusunu oluşturmaktadır. Yapılan alan çalışması, kuramsal kurguda ortaya konan yaklaşımlar yardımıyla bilişsel haritalar konusunda yeni bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsünde gerçekleştirilen alan çalışması, kampüste öğrenim gören öğrencilerin denek olarak katılımı ile gerçekleştirilmiş, bu deneklerle görüşme ve deneklerin kampüs haritasını çizmesi olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, kampüsün en etkin sosyal etkileşim alanlarından biri olan 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezinde yapılan görüşmelerde 23 sorudan oluşan sözel anketlerle öğrencilerin kampüs içindeki tercih ve davranışlarını, kampüs hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. İkinci aşamada ise deneklerden, kampüs ve yakın çevresini içeren basit bir kroki çizmesi istenmiştir. Literatürdeki diğer araştırmalarla karşılaştırıldığında bilişsel haritalandırmada etkin parametreler olan; cinsiyet, yaş, çevresel alanda deneyimlenen süre ve yaşanan semte ilişkin bulgular elde edilmiştir.
The literature research, which aims to provide an infrastructure for explorations of effective parameters in cognitive mapping, forms the theoretical structure. With the help of the approaches emerged in theoretical discussions, the case study of this dissertation aims to reach new findings about cognitive maps. The case study was conducted in Ayazağa Campus of Istanbul Technical University that has emerged by the participation of students as test subjects, is formed by two parts, which are ‘the interviews’ and ‘the drawings of the campus map by the students.’ The first part of the survey aims to clarify the preferences and behaviors of the students and their opinions about the campus. And in the second part, the test subjects are asked to draw a simple sketch of the campus and its close environment. According to the findings of this dissertation, gender, age, experiences in environmental area and related to the period, quality of neighborhood are effective parameters on cognitive mapping.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11448
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8155.pdf20.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.