Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11446
Title: 21. Yüzyılda Zaman Ve Kimlik Bağlamında Algılanan Sınır Üzerine Bir İnceleme
Other Titles: Questionning The Boundary Perceived In The Context Of Time And Identity In The 21th Century
Authors: Yürekli, Hülya
Geron, Rivka
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Sınır
zaman
kimlik
mekan
hareket
Boundary
time
identity
space
movement
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Tez kapsamında incelenmek istenen, sınır ın, günümüzde kendini nasıl ve nelere bağlı olarak ortaya koyduğu olmuştur. Sınır, bugün, kendini somut ve sürekli olarak ortaya koyamamaktadır. Sınır, özgürlük ve çokyönlülüğün önplanda olduğu bugün, benimsenmeyen bir kavramdır. Değişkendir; aşılmaz ve sabit bir engel değildir. Malzemeden mekana, mekandan kentsel yapıya, metropole, geçirimliliğin artmasından, sınırların değişkenliğinden bahsedilmiş, zaman, mekan ve kimliğin bir araya gelişleri ve bu buluşmaların oluşturduğu değişken çerçeveler tartışılmıştır. Hareket, başlangıç ve bitiş anı arasındaki zaman dilimi içerisinde, sınırı çizen bir kavram olarak irdelenmiş, günümüz metropolünde, hareketin, zaman ve kullanıcı bağlamında kendini ortaya koyuşu tartışılmıştır.
This thesis analyzes the boundaries’ process of coming into life and their dependencies. Boundaries today cannot be defined as either permanent or solid. In our today’s world of versatility and freedom, boundaries are not acceptable anymore. They are instable and cannot be compared to rigid and unsurpassable obstacles.From material to space, from space to an urban settlement, to a metropol, the thesis examines the increase of transparency and the spontanoeous change of boundaries and also discusses different combinations of time, space and identity. Movement, in an interval of time between a starting and finishing point, is examined as a boundary in itself. The underlying factors in this constellation are considered to be time and the user.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/11446
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8031.pdf13.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.