Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11442
Title: Mimarların Kendi Evleri
Other Titles: The Architect’s Own House
Authors: Özsoy, Ahsen
Öztürk, Yüksel
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Mimar
Ev
Tasarım Süreci
Müşteri
Architect
House
Design Phase
Client
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Mimarlık ortamında, mimarların kendileri için yaptıkları evler her zaman ayrı bir merak konusu olmuştur. Bu merakı doğuran da mimari tasarım konusunda uzmanlaşan mimarların nasıl bir mekanda yaşadığını öğrenme isteğidir. Ayrıca mimarın kendi iş vereni olduğu bu mekanlar farklı değerlendirme kriterleri sunmaktadır. Bu çalışma mimarların kendileri için tasarladıkları evlerini biçimlendirme yaklaşımlarını incelemeyi hedeflemektedir. Çalışma mimarların, kimi zaman kişisel bir tatmin aracı olarak hiç kimseye kabul ettiremedikleri bir yapı, kimi zaman en keyifli çalışmaları, kimi zamanda manifesto olma niteliklerini kazanacak olan kendi evlerini nasıl bir süreçte gerçekleştirdiklerini, ve tasarım sürecindeki deneysel yönünü ortaya çıkarmayı amaçlar. Ayrıca mimarın kendi iş vereni olduğu bu istisnai durumda, müşterileri için yaptığı evlerle kendi evi arasındaki farkları, ne gibi farklı sorunların ortaya çıktığı veya bu durumun neleri çözüme kavuşturduğu değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sürekli bir gelişim ve değişim içinde olan mimarları ne tür evlerin mutlu ettiği, bunun için ne gibi çözümler aradıklarını bilmenin de yol gösterici olacağı düşünülmüştür.
In an architectural environment, the houses that the architects design for themselves have always drawn pulled a separate interest. The desire to learn where architects live as specialists in architectural design has always been fascinating. Also these places, where the architects are their own employer present different evaluation criteria. This study aims to study design approaches of architects in the places where they live. The study aims to expose the empirical aspect of the design phase and how the architects developed their own houses, sometimes designed as a personal satisfaction tool that would not be accepted by anyone else, sometimes their most delightful work, and sometimes a manifest. Also in this situation, where the architects are their own employer, the differences between their own houses and their clients’ houses, different problems or solved problems as a result of this situation were tried to be evaluated. It is also thought that knowing the kinds of houses that make architects, who are constantly developing and changing, happy and the solutions they look for would be enlightening.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/11442
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8330.pdf54.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.