Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11377
Title: Gemi İnşa Sanayiinde Üretim Faktörlerinin Tesbiti Ve Uygulamalı Analizi
Other Titles: Determination Of Production Factors And A Practical Example For The Shipbuilding Industry
Authors: İnsel, Mustafa
Civelek, İlker
Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği
Marine Engineering
Keywords: Maliyet Planlaması
Üretim Yöntemleri
Senaryo Analizi
Cost Planning
Production Methods
Scenario Analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, gemi inşa sanayiinde kullanım alanı olan bir ürünün talebe cevap verememesinden hareketle üretim sistemlerinin çeşitli varyasyonları veya çeşitli senaryolar üreterek en efektif üretim metodunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Burada ürünü oluşturan tüm üretim faktörleri bağımsız olarak ele alınmış ve bunların ana ürün üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Burada hedef herhangi bir üretim faktörünün değişiminin yani alternatif üretim yöntemleri veya alternatif malzeme, yapı veya imalat yerine standart ürün kullanımının maliyet ve teslim zamanlarındaki etkileri incelenmiştir. Bunun içinde çeşitli senaryolar üretilip bu faktörlerin güncel verilerle etkileri ve önemleri hesaplanmıştır.
In this study, a product for shipbuilding industry which is not supplied sufficiently against the demand, considered and analysed with the help of production methods. All the production factors that forms the product itself separately examined and analysed their effects on the main product. The target is to determine the alternative production methods, proceses, materials, constructions or machinary as well or standart materials consuming instead of manufacturing due to precise the effects on the cost and delivery schedules. This is achived by using available and current data by creating different kinds of scenarios.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11377
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
891.pdf8.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.