Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11241
Title: Kolza Küspesi Kömürü Eldesi Ve Tanımlanması
Other Titles: Rapeseed Cake Char :production And Characterization
Authors: Karaosmanoğlu, Filiz
Çulcuoğlu, Esin
Kimya Mühendisliği
Chemical Engineering
Keywords: Biyokütle
kolza küspesi
odun kömürü
char
karbonizasyon
piroliz
Biomass
rapeseed cake
charcoal
char
carbonization
pyrolysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Kolza küspesinin biyokütle kaynağı özellikleri belirlenmiş, kolza küspesinin pirolizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen katı yakıt tanımlanmıştır. Kolza küspesi piroliz deneyleri statik atmosferde, sabit yataklı bir reaktörde 450, 550, 650, 750 ve 850 C piroliz sıcaklıklarında 15 C/ dakika ve 25 C/ dakika ısıtma hızlarında gerçekleştirilmiştir.En yüksek kolza küspesi verimine 450 C piroliz sıcaklığında ve 15 C/ dakika ısıtma hızında ulaşılmıştır. Bu koşullarda elde edilen kolza küspesi kömürü tanımlanmış ve biyoyakıt adayı olarak sunulmuştur.
Properties of the rapeseed cake as a biomass source, pyrolisis of the solid fuel have been investigated. Pyrolysis of rapeseed cake was performed within a fixed-bed reactor under the conditions of static atmosphere, varying temperatures of 450, 550, 650, 750 and 850 C and at heating rates of 15 C / min and 25 C/ min. The maximum rapeseed cake char yield was observed to be evolving at 450 C pyrolysis temperature and at a heating rate of 15 C/ dakika. The various characteristics of char obtained under this conditions were identified and presented as a biofuel candidate.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11241
Appears in Collections:Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.