Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11168
Title: Enflasyonist Ortamda Konsolidasyon Teknikleri
Other Titles: Consolidation Techniques In Inflationary Economics
Authors: Bolak, Mehmet
Karayağız, K. Tansev
İşletme Mühendisliği
Management Engineering
Keywords: Enflasyon Muhasebesi
Konsolidasyon Teknikleri
Inflation Accounting
Consolidation Techniques
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında, ilk önce enflasyonun şirketlerin mali tablolarına ne şekilde etkileri olabileceği incelenmiştir. Türkiye gibi enflasyonist bir ortamın söz konusu olduğu ülkelerde, şirketlerin tarihsel maliyet esasına göre tuttukları kayıtlardan hareket ederek hazırladıkları mali tablolar, şirketlerin faaliyet sonuçlarının doğru yorumlanmasına ve enflasyonun söz konusu olmadığı ülkelerdeki şirketlerin mali tablolarıyla sağlıklı karşılaştırmalar yapılabilmesine imkan tanımamaktadırlar. Bu çalışmada, enflasyon muhasebesinin teorik olarak incelenmesinin yanı sıra örnek seçilen bir şirketin mali tabloları üzerinde uygulanmasına da yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, aralarında ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerin, özellikle holdinglerin faaliyet sonuçlarının mali tablolara yansıtılmasında ön plana çıkan konsolidasyon kavramı ve değişik konsolidasyon teknikleri uygulamalı olarak incelenmektedir. Kısacası, mali tabloların hem enflasyona göre düzeltilmesi hem de konsolide edilmesinin etkileri bu tez çalışmasında, uygulamalı olarak birlikte analiz edilmektedir.
In this study, the effects of the inflation to the financial statements of the firms have been examined first. In Turkey, firms have historical cost based accounting records and prepare their financial statements in the light of these records. But the existence of inflationary economics prevents accounting to give the accurate and realistic information about the results of the operations of the firms, which is its main task. The application of inflation accounting on the financial statements of a production company has been done. Many firms activate as group corporations in order to optimize their resource allocation and organize their operations in a more efficient way, in the changing and global world conditions. Especially, analyzing the activity results of corporations from different sectors under a parent company gives us basic criteria for the success of the holding. As from here, consolidating the financial statements of the firms and presenting as a unique financial statement enables to evaluate the investments more realistically. The consolidation of the financial statements of some firms operating in different sectors has been realized in the third part of this study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/11168
Appears in Collections:İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
871.pdf4.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.