Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11039
Title: Cendere Su Pompa İstasyonu Restorasyon Projesi
Other Titles: Cendere Water Pump Station Restoration Project
Authors: Tanyeli, Gülsün
Kaya, Nurdan
Restorasyon
Restoration
Keywords: Su Pompa İstasyonu
Menba
Su Haznesi
Su Kulesi
Su Kanalı
Çeşme
Rölöve
Restorasyon
Onarım
Water Pump Station
Fountain
Fountain-Head
Water Tank
Water Tower
Watercourse Measured Drawing Restoration
Repair
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Ayazağa, Cendere Su Pompa İstasyonu, 1902 tarihinde Fransızlar tarafından yapılan son dönem Osmanlı yapısıdır. 12.270 m2 alan içerisinde 1200 m3 su deposu, su pompa istasyonu ve lojmanlar bulunmaktadır. Halen işlevini sürdürmekte olan yapı, gerek teknolojisi, gerekse mimarı üslubu ile döneminin özelliklerini yansıtmaktadır. Tüm bunlar gözönünde tutularak, yapının belgelenmesi ve binaya gerekli müdahalenin bir an evvel yapılması gerekmektedir.Bu amaç doğrultusunda tez konusu olarak belirlediğim binanın rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Ayrıca çeşitli kütüphane ve arşivlerde yapılan araştırma sonucunda bina hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir.
Cendere Pump Station was built in the reign of Abdülhamit II. for supplying water in Haliç area, which has insufficient water sources. With the Cendere Pump Station, the capacity has increased from 1300m3 to 2000m3 of water. Cendere Pump Station has two, 600m2 water reservoirs. The machinery in this build could pump of water to 120m perhour they could transfer water 2300m for with gravity. The study of similic builds from some helps to determine the changes in the structure of build and to determine te addıtional contructiors and damages. After all these studies, decisions and suggestions were made about restoration. In literal investigations, both the private and public libraries were used. Especially in Taksim Atatürk Library, the collection of the old newspapers and books and records and documentation from the related period of time.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/11039
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246.pdf26.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.