Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11037
Title: Mostar’da Vakıf Palace Binası Restorasyon Projesi
Other Titles: Restoration Project Of Vakif Palace In Mostar
Authors: Tanyeli, Gülsün
Topçubaşı, Mine
Restorasyon
Restoration
Keywords: Mostar
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Karagözbey Camisi
Mostar
Austrian-Hungarian Emperor
Karagözbey Complex
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada; Bosna Hersek’te Mostar Kenti’nde bulunan 1894 yapım tarihli, Avusturya-Macaristan dönemi kentin anıtsal yapılarından biri olanVakıf Palace Yapısı incelenmiştir. Bina, 1992-1995 Bosna-Hersek Savaşı sırasında büyük hasar görmüştür ve kullanılamaz haldedir. Bu yapının bugünkü durumunun, yapıdaki hasar ve bozulmaların belgelenmesi, özgün durumuna ait bir proje hazırlanması ve yapının yeniden kullanılır hale getirilmesi tezin amacı olmuştur.
The subject matter of this thesis is Vakıf Palace which is constructed in 1894 and which is as an important example of the buildings costructed in Austrian-Hungarian Period in Mostar. It has been seriously damaged in the 1992-1995 war at Bosnia-Hercegovina. Determining and documenting today situation and the original aspects of the building and proposing new function to the building to be reused have been the aims of this thesis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/11037
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113.pdf34.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.