Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAkman, Süleymantr_TR
dc.contributor.authorBaysal, Aslıtr_TR
dc.date2005tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-03T12:48:09Z-
dc.date.available2015-12-03T12:48:09Z-
dc.date.issued2011-01-03tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10985-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; tayin elementlerinin sorbent tarafından alıkonması sağlanmak amacıyla, amonyum pirolidin ditiokarbomat (APDC) ile muamele edilmiş dimetakrilat metilakrilik asit kopolimeri (EGDMA-MA) örnekler ile çalkalama metodu kullanılarak karıştırılmıştır. Sıvı fazın ayrılmasından sonra, sorbente uygun miktardaki Triton X-100 içeren destile-deiyonize su ve ilave edilerek slurry (bulamaç) haline getirilmiş ve bu bulamaç doğrudan grafit fırına enjekte edilmiştir. Kantitatif adsorpsiyon elde etmek için, slurry’nin hazırlanışı ve enjeksiyonu için optimum koşullar incelenmiştir. Sonuç olarak 100 kat zenginleştirme oranına ulaşılmıştır. Önerilen bu metodun doğruluğu, Deniz suyu (CRM-SW) ve Bovine–liver (CRM-BL) standart referans maddelerinin analizi ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu metodun eser miktarlarda Mn, Pb ve Cd içeren çeşitli örneklerinin analizine uygulanabileceğini göstermektedir. Bu teknik; hızlı, basittir ayrıca kontaminasyon riski de düşüktür. Tayin sınırları (3δ) mangan için 0,07 μg l-1, kadmiyum için 0,09 μg l-1 ve kurşun için 1,67 μg l-1 olarak bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, at first, manganese, cadmium and lead were collected on ethylene glycol dimethacrylatemethacrylic acid copolymer (EGDMA-MA) treated with ammonium pyrolidine dithiocarbamate (APDC) by batch technique. After separation of liquid phase, slurry of sorbent was prepared with convenient amounts of water and Triton X-100. The slurry was directly pipetted into graphite furnace. Optimum conditions for quantitative sorption and those for preparing and pipetting the slurry were investigated. A 100-fold enrichment factor could be reached. The method proposed was validated by the analysis of Sea-water (CRM-SW) and Bovine–liver (CRM-BL) standard reference materials The obtained results showed that this method is applicable to analyze the various samples containing trace amount of Mn,Pb and Cd. The proposed technique is fast, simple and the risk of contamination is low. Detection limits (3δ) were 0,07 μg l-1, 0,09 μg l-1 and 1,67 μg l-1 for Mn, Cd and Pb, respectively.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permissionen_US
dc.subjectEser Elementlertr_TR
dc.subjectZenginleştirmetr_TR
dc.subjectAyırmatr_TR
dc.subjectElektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrometritr_TR
dc.subjectSlurry Örneklemetr_TR
dc.subjectTrace Elementsen_US
dc.subjectPreconcentrationen_US
dc.subjectSeparationen_US
dc.subjectElectrothermal Atomic Absorption Spectrometryen_US
dc.subjectSlurry Samplingen_US
dc.titleSlurry Tekniği İle Eser Elementlerin Zenginleştirmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi İle Tayinitr_TR
dc.title.alternativePreconcentration Of Trace Elements By Slurry Technique And Their Determination By Atomic Absorpsion Spectrometryen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentKimyagerliktr_TR
dc.contributor.departmentChemistryen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3436.pdf3.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.