Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10914
Title: Bina Yapımında Denetim Ve Sigortanın Sorumluluk Araçları Olarak Kullanılması
Other Titles: Application Of Supervision And Insurance As Means Of Liability In The Construction Sector
Authors: Özüekren, Şule
Alper, Ayşe Dürrin
Bina Yapım Yönetimi
Building Construction Management
Keywords: Sorumluluk
denetim
kalite
ürün sigortası
mesleki sorumluluk sigortası.
Liability
supervision
quality
product insurance
proffessional indemnity insurance.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bina sektöründe optimum kaliteye ulaşmak için çeşitli ülkelerde farklı sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerin ortak yönleri sorumluluk ve denetimi kaliteye ulaşmak için kullanmalarıdır. Kusur ve onun sonucunda hasar, ancak iyi organize edilmiş bir kontrol sistemiyle denetleme yoluyla önlenebilir. Örnek olarak, Fransa’daki hasar önleme sistemi, sorumluluk ve denetimi sağlam temellere oturtan ilk ülke olarak, pekçok sisteme göre daha ileridedir. Türkiye’de de bu aşamalara gelebilmek için çalışmalar yürütülmektedir
In order to receive high quality in the construction sector, various systems are prepared in many countries. These systems share the concept of liability and insurance to get high quality. Defects and, as a conclusion, damage, can only be prevented by a well organised control system. The French system, for instance, being the first to have based her application on a proper basis, is much more ahead of many other countries. To reach this high quality, studies are being carried also in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/10914
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380.pdf4.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.