Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10851
Title: Betonarme Yapıların Onarım Ve Güçlendirme Yöntemlerinin Ve Bir Konut Yapısının Güçlendirme Projesinin Hazırlanarak Güçlendirme Sonrası Dinamik Karakteristiklerindeki Değişikliklerin İncelenmesi
Other Titles: Studying The Methods Of Repair And Strengthening Of Reinforced Concrete Structures And The Changes In Dynamic Characteristics Of A Residence Upon Strengthening
Authors: Hasgür, Zeki
Çevik, Murat Öztürk
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Onarım ve Güçlendirme
Betonarme Yapılar
Repair and Strengthening
Reinforced Concrete Buildings
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın konusu onarım ve güçlendirme yöntemlerinin araştırılması ve bir konut yapısının güçlendirme projesinin hazırlanarak güçlendirme sonrası yapının dinamik karakteristiklerindeki değişimlerin incelenmesidir. Yapılan bu çalışma esas olarak üç ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda yapılarda deprem sonrası oluşan hasarların nedenleri, onarım/güçlendirme projesinin ilkeleri ve onarım/güçlendirme yöntemleri araştırılmıştır. İkinci kısımda mevcut konut yapısının yönetmelik koşullarını sağlayıp-sağlamadığı, yönetmelik koşularını sağlamadığı tespit edilen yapının güçlendirme çalışmaları yapılarak, güçlendirme sonrası yapının dinamik karakteristiklerinde meydana gelen değişiklikler açıklanmıştır. Üçüncü kısımda ise onarım ve güçlendirme maliyeti üzerine bir araştırma yapılarak, yapılan güçlendirme çalışmalarının fizibilitesi tartışılmıştır.
The subject of this study is to investigate the methods of repair and strengthening, and to the study changes in dynamic characteristics of a residence upon strengthening by preparing its strengthening project. This study consists of three main sections. In the first section, causes of the damages in the structures occuring after earthquakes, the principles of repair/strengthening project, and the methods of repair/strengthening are studied. In the second section, whether the peresent residence structure meets the specifications or not, and the changes in the dynamic characteristics of the structure, which is determined not to meet the specifications, upon strengthening are explained. In the third section, by studying the cost of repair and strengthening, the feasibility of strengthening works done is discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10851
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2050.pdf7.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.