Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10827
Title: Elastik Zemine Oturan Çerçeve Sistemler
Other Titles: Frame Systems Resting On Elastic Foundation
Authors: Aköz, Yalçın
Çengel, Berkay
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Elastik zemin
rijitlik matrisi
titreşim
Elastic Foundation
Stiffness Matrix
Vibration
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yapıların hesabında öncelikle yapıya gelen yüklerin mesnetlere verdiği yükler hesap edilir. Bu yüklerin etkisi temele aktarılarak temel hesabı yapılır. Bu yaklaşım statik yükler altında mühendislik amaçları için iyi sonuçlar verdiğinden uygulamada yaygın olarak kullanılır. Ancak dinamik hesaplarda sonuçlar yapının, yere mesnetlenme tipine bağlıdır. Örneğin iki noktasından yere temellenen tek açıklıklı yapının iki mesnedi, klasik hesap tarzında sabit noktalardır. Gerçekte ise bu iki nokta deprem kuvvetleri halinde birbirine göre hareket eder. Bu çalışmada yapı, mesnetleri ile bir bütün olarak statik ve dinamik yükler altında hesaplanmıştır.
In the structural analysis, first the reactions due to external loads are calculated. Foundation analysis is done by transferring these reactions to the foundation. This approach is widely used in engineering application due to its satisfactory results in engineering objective considering static loads. On the other hand, in dynamic analysis results are related with the supporting style of the structure to the ground. As an example, in classical analysis two supports of a one bay structure are fixed at the points. But in reality, these two points move relatively from each other by the effect of earthquake forces. In this study, structure is analyzed totally with its supports in the effect of static and dynamic forces.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10827
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1684.pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.