Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10826
Title: Mevcut Yapıların Depreme Karşı Dayanımlarının Belirlenmesi
Other Titles: Evaluation Of Seismic Performance Of Existing Buildings
Authors: Boduroğlu, Hasan
Sarıkaya, Atila
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Betonarme
Mevcut
Deprem
Reinforced concrete
Existing
Earthquake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, mevcut betonarme yapıların sismik performansının değerlendirilmesi için geliştirilmiş olan iki yöntem karşılaştırılmıştır: Japon İndeks Yöntemi ve FEMA 310 Yöntemi. İndeks Yöntemi, bir binanın incelenmesinde yapısal çözümleme içermeyen, ancak hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. FEMA 310 yöntemi ise, problemin çözümünde lineer statik veya dinamik yapısal çözümleme metotlarını kullanan ayrıntılı ve güvenli bir prosedürdür. Her iki yöntemde de süneklik kavramının yapının bütününde değil de eleman bazında kullanılması, sünek tasarım ilkelerine uyulmadan inşa edilmiş bir binanın sismik performansının değerlendirilmesi probleminde olması gereken doğru yaklaşımdır. Mevcut binaların, yeni binaların tasarımı için kullanılan yönetmeliklerle değerlendirilmesi, yapının bazı zaaflarının gözden kaçmasına neden olabilir. Değerlendirmede süratin gerektiği durumlarda İndeks Yöntemi, detaylı analizlerin gerektiği durumlarda FEMA 310 yöntemi kullanılabilir.
In this study, two methods which are intended for evaluation of seismic performance of existing reinforced concrete buildings are compared: Japanese Index Procedure and FEMA 310 Procedure. Index Procedure is a method that does not contain a structural analysis but it is a fast and reliable procedure. FEMA 310 is a procedure that uses linear static or dynamic structural analysis methods in solution of the problem, and it is a reliable and detailed procedure. Both procedures use ductility concept in an element based philosophy, unlike usage on the whole structure, which should be the true philosophy for evaluation of a building that is not constructed without ductile construction principles. Evaluation of existing buildings by using documents for new building design may cause overlook of some deficiencies. In rapid evaluation required cases, Index Procedure may be used; for detailed analyses FEMA 310 Procedure may be used.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10826
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1674.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.