Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10767
Title: Taksim-maçka Yeşil Alanının Değişim Sürecine Eleştirel Bir Bakış
Other Titles: A Critical Outlook Through The Formation Process Of Taksim-maçka Urban Green Area
Authors: Akın, Günkut
Özsavaşçı, Arzu
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Taksim-Maçka yeşil alanı
yönetimsel kararlar
yapılaşma süreci
mimari kriterler.
Taksim-Maçka urban green area
administrative decisions
structural development process
architectural view.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu araştırma kapsamında Taksim-Maçka yeşil alanına ilişkin değişim süreci, İstanbul’da şehir planlama ve mimari yapılanma bağlamında alınan kararlar ve bu kararların uygulanması açısından bir örnek olarak incelenmiştir. Bu bölgenin tarih içinde ve özellikle son dönemde, İstanbul’un genel yapılaşma sorunlarını ve yönetimsel kararların etkilerini küçük ölçekte içermesi; araştırma sonucunda özelden genele yönelik yapılabilecek bir eleştiri için temel verileri sağlamaktadır. Politik ideolojiler, oluşumundan itibaren bölgenin kent içindeki konumu ile beraber yapıların biçimlenmesine etki eden kavramsal yapıyı belirlemişlerdir. Bu araştırmanın amacı Taksim-Maçka yeşil alanı örneği ile , şu an İstanbul kentinin yeşil alanlarının yapısal değişim sürecini ve bu sürece etki eden yönetimsel, sosyal ve ekonomik kararları , mimari açıdan eleştirel bir zemine taşımaktır. Bütün bu bilgiler ışığında oluşturulan eleştiri ortamı, Türkiye’de mimarlık ve şehirciliğin 21.yy’da içinde bulunacağı değişim sürecine yöneliktir.
İn this research, Taksim-Maçka urban green area is examined as a sample to observe the factors that effect the urban and architectural formation process in İstanbul. This area have been included these effects and urban formation problems in time, especially in the last period. The leading factor is the political effect, political ideologies determine the conceptual base of planning and realisation. The relation of the administrative and political effects and structural development, gathers the data to form a critical base from partial to general. Tha aim of this research is to criticise the transformation process of the planned areas and the administrative, social and economical decisions in İstanbul, in architectural view. The critical base formed by the analysis of this area and in the conclusion generally of İstanbul, is aimed at the development process of urban planning and architecture in Turkey in 21th century.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10767
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192.pdf27.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.