Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10761
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzer, Filiztr_TR
dc.contributor.authorAkçal, Ayşe Hilaltr_TR
dc.date2002tr_TR
dc.date.accessioned2008-02-29tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T08:03:51Z-
dc.date.available2015-12-01T08:03:51Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10761-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 1950 sonrasının çoğulcu mimari eğilimleri arasında Behruz Çinici’nin mimari tavrı, benimsediği ilkeler ve yaklaşımlar ortaya konmuştur. Bunun için ilk önce Mimar’ın çocukluk, gençlik ve çalışma yılları anlatılmış, 1950 sonrasında dünya’da ve Türkiye’deki gelişmelere değinilmiş, bu şekilde mimarın formasyonunu etkileyen etmenler hakkında bilgi edinilmiştir. Daha sonra Behruz Çinici’nin uygulanmış projeleri arasından seçilen onsekiz tanesi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Değerlendirme bölümünde Çinici mimarlığında önemli olan ilke ve yaklaşımlar, daha önceki bölümlerde verilen bilgilerden faydalanılarak ve incelenen yapılardan örnekler verilerek, mekansal organizasyon ve biçimlenme adlarında iki başlık altında değerlendirilmiş, sonuç bölümünde ise, daha önce verilen bilgilerden faydalanılarak analizi yapılmış olan çalışmalardan çıkarılan sonuç sunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, the architectural manner, the design principles and the approachs which Behruz Çinici has adopted as his own, among the after 1950’s plural architectural inclinations, has been put forward. Firstly the architects childhood, youth years and the professional life have been explained and the developments in architecture after 1950’s, in the world and Turkey has been examined and as a result, knowledge about the factors that influenced Behruz Çinici’s formation has been procured. After that, eighteen projects, which has been chosen among the realized projects of the architect, has been explanied in detail. In the analisation section, the principles and the approachs, which are important in Çinici architecture, has been explained in two categories as “spatial organisation” and “formation”, utilizing the informations given in the previous sections and giving examples from the buildings which has been examined. In the conclusion part, the results of the analysis, has been put forward.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectÇağdaş Türk Mimarlığıtr_TR
dc.subjectBehruz Çinicitr_TR
dc.subjecttasarım ilkeleritr_TR
dc.subjectContemporary Turkish Architectureen_US
dc.subjectBehruz Çinicien_US
dc.subjectDesign principlesen_US
dc.titleY.mimar Behruz Çinici Yapıtlarının Analizitr_TR
dc.title.alternativeThe Analysis Of Behruz Çinici Buildingsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentMimarlık Tarihitr_TR
dc.contributor.departmentHistory of Architectureen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8135.pdf12.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.