Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10758
Title: 20. Yüzyıl Türkiye’sinde Cami Tasarımı Ve Geleneksel Cami
Other Titles: The Architecture Of The 20 Th Century, Mosques In Turkey And Traditional Mosques Throughout The Islamic World
Authors: Ögel, Semra
Duysak, Nazan
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Geleneksel Cami
Vernaküler Eğilim
Tarihçi Eğilim
Eklektisist Eğilim
Modern Eğilim
Traditional Mosque
Vernacular Trend
Historicst Trend
Eclecticist Trend
Modern Trend
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 1950 yılından günümüze İslam ülkelerinde ağırlıklı olarak da Türkiye’de cami tasarımı ve eğlimleri üzerinde durulmuştur. Türkiye’den ve İslam ülkelerinden örnekler verilerek konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır.İncelenen örneklerde Türkiye’de Klasik Osmanlı Dönemi camilerine öykünen yapılarının sayılarının çoğunlukta olduğu buna karşın diğer İslam ülkelerinde cami tasarımında farklı eğilimlerin olduğu görülmüştür. Türkiye’de, Klasik Osmanlı Camilerine öykünerek tasarlanan bu camileri inceleyebilmek için öncelikle geleneksel camiyi oluşturan bölümler incelenerek çıkış orijinleri araştırılmıştır. Daha sonra İslam ülkelerinde yapılan camilerden örnekler verilerek vernaküler, tarihçi, eklektisist ve modern eğilimler başlıkları altında incelenmiştir. Türkiye’de son yıllarda cami mimarisinde görülen eğilimleri irdelenmiş, geleneksel yaklaşım başlığı altında Şişli Cami, Kocatepe Cami, Tatbikat Cami ve Bahçelievler Cami ; modern yaklaşım başlığı altında da TBMM Cami, Etimesut Cami, Kınalıada Cami, Batıkent Cami ve TEK Cami örnek olarak verilmiştir.
This study describes styles and trends in recent mosque design in the Islamic world and especially in Turkey since 1950. Given examples about spesific mousque buildings in the İslamic world and Turkey. While in Turkey there are a lot of mousqes desing that looks like Clasical Ottaman period’s mosques, in İslamic countries there are different trends about mosque’s design. So the study of a traditional mosque helps to understand why architects prefer to design.In the thesis, the origin of various part of traditional mosque are described. Then recent trends in mosque building in the Islamic world and Turkey in particular are described: vernacular, historicst, eclecticism, modern trend. Examples of these trends in mosque design from different İslamic world are given. Finally, are given ilustrate: first group contains historical mosques: Şişli Mosque, Kocatepe Mosque, Tatbikat Mosque and Bahçelievler Mosque; The second examples are TBMM Mosque, Batıkent Mosque, Etimesut Mosque, Kınalıada Mosque, TEK Mosque.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10758
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1075.pdf10.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.