Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10754
Title: 19. Yüzyıl Sonunda İstanbul-da Yabancı Misyonlar Tarafından Yapılmış Hastahane Binaları
Other Titles: The Hospital Buildings Built By The Foreign Missionaries At The End Of The Nineteenth Century In Istanbul
Authors: Batur, Afife
Çapan, Leylâ
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: 19. yy.
hastane
yabancı mimarlar
Nineteenth Century
Hospitals
Foreign Architects.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul’da 19. yy.ın sonunda yabancı misyonlar tarafından yapılan hastahaneler incelenmiştir. Bu dönemde yapılmış olan ve bugün hâlâ hastane işlevini sürdüren yapılar esas alınmıştır. Tarihi hastahane binaları incelenirken dönemin siyasal ve sosyal koşulları da ele alınarak bu koşulların mimarideki belirleyicilikleri araştırılmıştır. Binaların yapıldıkları döneme ait bilgiler haritalar ve daha önce yapılmış çalışmalar taranarak derlenmiş, bugünkü durumları ise fotoğraflar ve yerinde yapılan tespitlerle ele alınmıştır. Yabancıların yaptığı hastahanelerin mimarları araştırılmış, mimarları bilinen binalar mimarın başka yapıları ya da dönemin benzer yapıları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amaçlarından biri de bu konuda ayrıntılı bir çalışma yapılabilmesi için farklı disiplinlerden nasıl faydalanılabilineceğini araştırmaktır.
This study analyses the hospital buildings built by the foreign missionaries at the end of the nineteenth century in Istanbul. The buildings, which still function as hospitals, are the bases of the study. The study also considers the political and social conditions of the era, which might have influenced the buildings. The information and maps related to the era in which the hospitals were built, have been browsed and collected, while the present day situation has been analysed through fieldwork and photographs on the site. The architects of the foreign hospitals have been surveyed, and if the architects are known, they are compared to the other works of the architect, or to the similar buildings of the era. Another purpose of the study is an aim to use how cross-disciplinary work could be possible for an in-depth analysis of such topics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10754
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
884.pdf40.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.