Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10733
Title: Yol Düzgünsüzlüklerinin İncelenmesi Ve Yolun Yeniden Yaratılması
Other Titles: Investigation Of Road Roughness And Regeneration Of The Road Profile
Authors: Erzi, Işık
Hasdedeoğlu, Uğur
Otomotiv
Automotive
Keywords: Fourier analizi
Güç yoğunluğu spektrumu
Olasılık dağılımı
Yol düzgünsüzlükleri
Fourier analysis
Power spectral density
Probability distribution
Road roughness
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak mevcut yol dataları analiz edilerek bu yollara ait yol düzgünsüzlüklerinin güç yoğunluğu spektrumları ve olasılık dağılımları incelenmiş daha sonra da güç yoğunluğu spektrumundan yola çıkarak yeni bir yol profili yaratılmıştır. Yol datalarına Fourier analizi uygulanarak güç yoğunluğu spektrumu eğrileri ve yolu meydana getiren harmoniklerin faz açıları elde edilmiş ve yol düzgünsüzlüklerinin olasılık dağılımının Gauss dağılımına uygunluğu incelenmiştir. İnceleme sonucunda harmoniklerin faz açılarının az yada çok belli bir kurala yakınsadığı, ve bir yola ait güç yoğunluğu spektrumu, faz açıları ve yol düzgünsüzlüklerinin dağılımı grafiklerinin belli ölçüde birbirlerine bağlı olduğu gözlemlenmiştir. Yolun yeniden yaratılmasında ise Braun’un önerdiği yol düzgünsüzlüklerinin güç yoğunluğu spektrumu fonksiyonuna ters Fourier dönüşümü uygulanarak yeni bir yol profili elde edilmiştir. Elde edilen yol profiline ait olasılık dağılımının Gauss dağılımına uymadığı görülmüştür.
In this study first power spectral densities and probability densities of the present road data are investigated then a new road profile is regenerated from a power spectral density function. Power spectral density diagrams and phase angles of the harmonics that create the road profile are obtained by applying Fourier analysis to the road profile and it is investigated if the probability distribution of the road roughness fits the Gaussian distibution. At the end of the investigation it is observed that the phase angles of the harmonics are converging to a definite order, and some properties of the power spectral density, phase angles and probability distribution of road roughness graphs of a road are dependent to each other. In regeneration of the road, a new road profile is obtained by applying inverse Fourier transform to the power spectral density function of road roughness demonstrated by Braun. It is seen that the probability distribution of this new obtained road profile does not fit the Gaussian distribution.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10733
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
662.pdf2.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.