Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10730
Title: Abs Kontrol Algoritmasında Tahrik Kuvveti Uygulaması
Other Titles: Applaying An Acceleration Moment On Abs Algoritm
Authors: Göktan, Ali
Eren, Hayri
Otomotiv
Automotive Engineering
Keywords: ABS
Basınç azaltılması
Tahrik momenti
ABS
Decreasing the pressure
Acceleration movement.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Hazırlanan çalışmada ABS fren kontrolü sırasında fren yolunun daha da kısaltılması amaçlanmıştır. ABS kontrolünde kilitlenmek üzere olan tekerleklerdeki fren basıncı azaltılarak tekerleğin zeminden alabileceği kuvvet ile tekrar hızlanması beklenilmektedir. Yapılan çalışmada öncelikle bir aracın frenleme seyrini simüle eden Visual Basic dilinde bir program hazırlanmıştır. Bu programa daha sonra bir ABS modülü ve ABS’nin basıncı azaltarak tekerleklerin hızlanmasını beklediği zaman aralığında devreye girerek tekerleklere tahrik momenti uygulayacak bir tahrik momenti modülü ilave edilmiştir. Bu sayede tekerleklerin hızlanma zamanı kısaltılarak fren yolunun ufaltılması amaçlanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde beklenildiği gibi düşük sürtünme katsayılı yüzeylerde yüksek sürtünme katsayılı yüzeylere oranla daha fazla olan bir yol kazancı sağlanmıştır.
In this study, shortening the breaking distance during ABS control is purposed. In ABS control the hydraulic pressure of the wheel close to lock is decreased, so that the wheel could accelerate by circumferential force taken from the ground. First of all a program using Visual Basic is prepared for simulating the breaking process. To this program an ABS module and an acceleration moment module, which will apply a movement to the wheels during the acceleration time of the wheel, when the ABS decreased the breaking pressure at the wheel cylinder, is added. In this way shortening the breaking distance is aimed by decreasing the acceleration time of the wheel. When the results are skimmed as it is assumed the decrease in the breaking distance is greater on the grounds which have lower friction coefficient then the grounds which have higher friction coefficient.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10730
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
331.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.