Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10728
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoruşbay, Cemtr_TR
dc.contributor.authorÇadırcı, Sertaçtr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2008-02-29tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T07:53:13Z-
dc.date.available2015-12-01T07:53:13Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10728-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractGünümüzde zamanla yarışmanın ve ekonominin önemi geçmişe göre artmıştır. Bu çalışma, mühendislik çalışmalarında yığınla deney yapmanın ve bu deneylerin yol açtığı mali külfetlerin bir nebze önüne geçen simülasyon çalışmalarına bir örnektir. Çalışmada simülasyonu yapılmak üzere, günümüzde de oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan radyant ısıtma sistemi tercih edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde doğalgaz yanma sistemleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Doğalgazın yakacak olarak özellikleri ve üstünlükleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde hidrokarbonların yanma kinetiği ve doğalgazın ana bileşeni olan metanın oksidasyonu üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca kısaltılmış mekanizmalar ve difüzyon alevine de yer verilmiştir. Dördüncü bölümde Sayısal Akışkanlar Dinamiği (SAD), yöneten denklemler ve türbülans modeli ile çalışmada kullanılan deney düzeneği hakkında bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde doğalgaz yanmasının Fluent yazılımında modellenmesi, ağ sistemi ve sınır koşulları anlatılmıştır. Altıncı ve son bölüm deney tesisatı ile önceden yapılmış çalışmanın sonuçları ile bu çalışmanın sonuçlarını içermektedir. Bu bölümde gerçeğe yakın sonuçlar elde etmek için neler yapılması gerektiği yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study is an example for computer aided simulation in engineering that avoids lots of experiments and helps to save up money. Nowadays radiant heating systems are very common in use therefore such a system has been simulated in this study. General knowledges about natural gas combustion systems were given in the second part. This chapter also touches on the characteristics and superiorities of natural gas as a gasous fuel. Chapter three touches on the combustion mechanism of hydrocarbons and because methane is the main component of natural gas it was focused on its oxidation. This part also includes reduced mechanisms and turbulent diffusion flame. In order to simulate radiant heating system at this study, CFD was used . CFD, its governing equations for combustion modelling, turbulence model and the test installation were mentioned in the fourth section of the study. The fifth section touches on the grid of the model, boundry conditions and the modelling of methane combustion. The last part includes the test results of a licence study on the test installation and the recent test results done by Fluent 6.0. It is also tried to find solutions and alternatives for the best results.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDoğal gaztr_TR
dc.subjectMetantr_TR
dc.subjectYanmatr_TR
dc.subjectSADtr_TR
dc.subjectNatural Gasen_US
dc.subjectMethaneen_US
dc.subjectCombustionen_US
dc.subjectCFDen_US
dc.titleDoğal Gaz Yanma Mekanizamasının İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Natural Gas Combustionen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentOtomotivtr_TR
dc.contributor.departmentAutomotiveen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8174.pdf5.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.