Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10719
Title: Türk Otomotiv Sanayii’nde Satış Sonrası Hizmetler
Other Titles: After Sales Of Turkish Automotive Industry
Authors: Ergeneman, Metin
Kortan, N. Erkan
Otomotiv
Automotive
Keywords: Satış Sonrası
Otomotiv
Servis
yedek Parça
Garanti
Eğitim
Kalite
Dökümantasyon
Homologasyon
Müşteri
PDI
Atelye
Trafik Kanunu
Rekabetin Korunması
Tüketicinin Korunması
Organizasyon
After Sales
Automotive
Service
Spare Part
Warranty
Training
Quality
Documentation
Homologation
Customer
Workshop
Law of Trafik
Prevention of Revalvy
Prevention of Consumer
Organization
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Türk Otomotiv Sanayii’nde Satış Sonrası Hizmetler incelenmiştir. Bu amaçla çeşitli distribütör ve üretici firma yetkilileri ile görüşülmüş ve hem firmaların organizasyon yapıları hem de işleyişleri elde edilmiştir. Tez kapsamında şirketlerin organizasyon yapılarından ziyade satış sonrasında yapılan işlemler konu edilmiştir. Birinci bölümde öncelikle dünya çapında üretim yapan otomotiv firmalarının satış sonrası ağ ve işlemlere değinildikten sonra tezin ana konusu olan Türk Otomotiv Sanayinde Satış Sonrası Hizmetlerin detayları verilmiştir. Otomotiv firmalarının tabi oldukları yasal işlemler, servis organizasyonları, garanti, eğitim, kalite, dökümantasyon, homologasyon, müşteri ilişkileri, PDI ve Yedek Parça işlemleri ele alınmıştır. Son bölümde ise eldeki kaynaklardan ve gözlemlerden yararlanarak bir servisin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur.
In this study, after sales of Turkish automotive Industry is examined. For this purpose, many authorized person from diffrent distributors and manufacturers were discussed and both organisational structure and operations were gathered. Instead of the organizational structures, the operations of after sales are put into the contents of this study. After touching on to the after sales organization of world wide manufacturers in the first chapter, the main body of this study, the after sales of Turkish Automotive Industry is explained in detail. The legal procedures, dealer organizations, warranty, training, quality, documentation, homologition, customer relations, PDI and spare parts is examined. In the last chapter, throughout the sources and observations how a service should be is disscussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10719
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1031.pdf9.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.