Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10717
Title: Bir Taşıt Seyir Dinamiği Modeli
Other Titles: Dynamic Model Of A Vehicle
Authors: Göktan, Ali
Ayçiçek, Teoman
Otomotiv
Automotive
Keywords: Taşıt dinamiği
Aks geometrisi
Mekanik sistem simülasyonu
Vehicle Dynamics
Axe geometry
Mechanical System Simulation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ADAMS/Car yazılımı kullanılarak BMW marka 750i taşıt modelinin bilgisayar ortamında dinamik taşıt modeli oluşturulmuştur. Bu model, tekerlekler, ön aks asılışı olarak Macpherson süspansiyon sistemi, arka aks için eğik çapraz kollu asılış sistemini, rack ve pinyon direksiyon sistemini ve motor alt sistemlerini içermektedir. Modeli oluşturan parametrelerinin seyir dinamiği üzerine etkileri incelenmiştir. Gerçek taşıt üzerinde yapılan testlerin sonuçları değerlendirilmiş ve bu sonuçlara göre dinamik model ile gerçek taşıt arasında ilişki kurulmuştur. Oluşturulan model üzerinde analizler yapılmış, elde edilen sonuçlar gerçek taşıtın test dataları ile karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlara gore taşıt modelinde kullanılan parametreler modifiye edilerek test değerlerine yaklaşılmaya çalışılmıştır. Bir hata kriteri belirlenmiş ve bu kritere göre elde edilen sonuçlar raporlanmıştır. Bu sonuçlara göre hata modeli oluştururken kullandığımız, ön ve arka ak geometrisine ait boyutsal değerler taşıtın çekilen fotoğraflarından çıkarılmaya çalışılmıştır. Bağlantı elemanı olarak kullanıla burçlar tahmini olarak teorik bilgilere dayanarak seçilmiştir.
On this study BMW 750i model vehicle build by using ADAMS/Car software to analyse the chraracteristics o the vehicle in computer environment. ADAMS/Car software s a specila software that designed and costumised for Automotive Manudacturers to design and analyse the dynamin behaviour ofthe vehicle. Dynamic model contains, wheels, Macpherson süspension system for front, trailing arm suspension system for rear, rack and pinion steering system and powertrain. The parametres that build the vehicle dynamic model were analaysed and correlated with real world model. Rear world model data was driven form test of the wehicle in laboratuary and road conditions. An erros criteria has defined to see and calculated errors in compuert simulation of real world model. It was seen that, the errors mostly come from the suspension geometry and bushings that were used as mount for the system elements.Because the geometry data was deriven from the fotographs of the BMW 750i. We tried the find the three dimensional model dimensions using two dimensional data. Also bushing parameters come from predictions of us using theoretical knowledge.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/10717
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
831.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.