Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOnur, Mustafatr_TR
dc.contributor.authorBidaibayev, Sabittr_TR
dc.date2009tr_TR
dc.date.accessioned2009-06-18tr_TR
dc.date.accessioned2015-12-01T07:39:33Z-
dc.date.available2015-12-01T07:39:33Z-
dc.date.issued2009-06-18tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10689-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009en_US
dc.description.abstractDünyadaki birçok ülkelerin ekonomisini enerji sektörü, özellikle, petrol endüstrisi oluşturmaktadır. Şimdiki zamanda birçok eski ve yeni petrol ve doğal gaz sahalarının araştırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Birçok büyük şirketler üretim tahmini için oldukça fazla yatırımlar yapmaktadır. Bunun yanında, şirketler kuyu azami performansını yükseltmek için kendi teknolojilerini ilerletmektedir. Bu nedenle, birtakım çalışmalar burdaki sunulan çalışma gibi teknoloji süreç için geçerli ve gerçek şartlara dönüştürülebilir. Bu çalışmada sıvı ve kuru gaz rezervuar performansları için kütle-korunum temelli analitik modeller geliştirilmiş ve sunulmuştur. Analitik modeller, genelde, kolaylığından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, dış sınırları akışa kapalı dikdörtgen şekilli rezervuar modelleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu çalışmada izotrop ve anizotrop rezervuar koşullardaki dikey, eğimli ve yatay kuyular için çözümleri içeren FORTRAN program dilinde kodlar oluşturuldu. Üstelik, bu parametreler tek kuyu ve çok kuyu kombinasyonlar için de kullanıldı. Sonuç olarak, biz bu durumlar için kümülatif sıvı (petrol) veya doğal gaz üretimini, ortalama rezervuar basıncını, kuyu dibi akış basıncını buluyoruz. Bu araştırma düzeyinde FORTRAN programının verdiği neticeleri Ecrin 4.10 programının sonuçları ile kıyasldık. Nitekim, biz farklı durumlarda çalışmamızın verdiği sonuçları kontrol ettik ve bu çalışma sonuçları uygulamarda gösterdik. Bu çalışmada geliştirilen model doğal gazın gözenekli ortamlarda yeraltında depolanması için kullanılabilir.tr_TR
dc.description.abstractThe economy of many countries in the world depend on the energy sector, especially, petroleum industry. There are a number of old and new oil and gas fields that need to be investigated and developed nowadays. Many companies and corporations invest more financial activities in production prediction. In addition, the companies enhance their technology to have maximum performance from the wells. Therefore, the studies as presented in this work are applicable for technological process and can be transformed in real circumstances. In this work, we develop and present new material-balance based analytical models for predicting the performance of liquid and dry gas reservoirs. Analytical models are commonly prefered for predicting reservoir performance due to its simplicity. Here, we consider rectangular-shaped reservoir models with no flow boundaries. For this study we have developed FORTRAN program codes including solutions for vertical, slanted and horizontal wells in isotropic and anisotropic closed reservoir conditions. In the model, both single-well and multi-well cases are also taken into account. As a result, we define cumulative liquid (oil) or gas production, average reservoir pressure and bottom-hole well-bore pressure for these cases. During this research, we have compared FORTRAN codes with the commercial well test software Ecrin 4.10 outputs. In addition, we verify our solutions for different cases and provide applications based on our models. Furthermore, this work is applicable for injection process and can be used in underground gas storage applications for storage in porous media.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectPetroltr_TR
dc.subjectdoğal gaztr_TR
dc.subjectrezervuartr_TR
dc.subjectbasınçtr_TR
dc.subjecttahmintr_TR
dc.subjectmodel.tr_TR
dc.subjectoilen_US
dc.subjectnatural gasen_US
dc.subjectreservoiren_US
dc.subjectpressureen_US
dc.subjectpredictingen_US
dc.subjectmodel.en_US
dc.titleÇok-kuyulu Tek-faz Petrol Ve Doğal Gaz Rezervuar Basınç Davranışlarının Tahmini İçin Kütle-korunumu Temelli Yeni Analitik Modellertr_TR
dc.title.alternativeNew Material-balance Based Analytical Models For Predicting The Pressure Behaviors Of Single-phase Oil And Gas Reservoirs With Multi-well Production Historyen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentPetrol ve Doğalgaz Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentPetroleum and Natural Gas Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9430.pdf132.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.