Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10680
Title: Banvit Bandırma Tesisi Og – Ag Enerji Dağıtım Ve İzleme Otomasyon Uygulaması
Other Titles: Banvit Bandirma Factory Mv – Lv Energy Distribution And Observing Automation Application
Authors: Kurtulan, Salman
Canıgür, Seda
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
Control and Computer Engineering
Keywords: Otomasyon
PLC
SCADA
Enerji Dağıtımı
Automation
PLC
SCADA
Energy Distribution
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, bir fabrikanın enerji dağıtım sistemini denetim altına almak amacıyla kurulmuş olan enerji otomasyon sistemi gerçeklenmiştir. Otomasyon sistemi PLC-SCADA tabanlıdır. OG ve AG dağıtım merkezlerinde kurulu olan tüm kesicilerin ve şalterlerin enerji parametreleri, koruma röleleri ve enerji analizörleri vasıtasıyla bilgisayardan anlık olarak izlenebilmekte ve değerler diske kaydedilmektedir. PLC giriş modülleri ile digital ve analog sinyaller sahadan toplanmaktadır. Bu sinyaller bilgisayar ekranında gösterilmekte ve bazıları otomasyon senaryoları için kullanılmaktadır. Dağıtım sisteminde meydana gelen arızalar ve alarmlar, oluşma zamanları ile birlikte bilgisayarda gösterilmekte ve en kısa zamanda müdahale imkanı sağlanmaktadır. Sistemin en önemli özelliklerinden birisi de, arızalar ve şebeke kesintileri durumunda, önceden programlanmış senaryolar doğrultusunda şalterlere ve generatöre otomatik manevra yaptırmasıdır. Bu sayede tesisteki enerji kesintileri mümkün olduğunca en aza indirilmekte ve üretim kesintiye uğramamaktadır. Ülkemizde enerji kalitesini düşüktür ve sık sık kesintiler oluşmaktadır. Dağıtım sistemini kontrol altında tutan ve en uygun senaryoya göre kumanda eden, enerji parametrelerini izleyip sistemi takip altına alan otomasyon sistemleri, elektrik enerjisinin tüketildiği tesislerde enerjideki sorunlardan kaynaklanan üretim kayıplarını en aza indirmektedir.
In this study, the automation of an energy distribution system in a factory is realised to manage electrical energy distribution. The automation system is based on a PLC-SCADA platform. Energy parameters of all circuit breakers in MV and LV network are observed on-line by a PC and those values which are read from energy analyzers and protection relays are saved on harddisk. Digital and analog signals are collected from the field by PLC input modules. These signals are shown on the monitor and some of them are used in automation scenarios. Faults and alarms of distribution network are appeared on the monitor on-line and immediate maintenance becomes possible. One of the most important duties of the automation system is commanding the circuit breakers and generator automatically with the pre-programmed scenarios. The energy breakdowns are minimised and production disturbances are prevented. Low power quality is causing problems in manufacturing plants in Turkey. The automation systems which take energy distribution networks in factories under control and command them are important for preventing production losses caused by energy breakdowns.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10680
Appears in Collections:Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487.pdf9.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.