Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10666
Title: 1960 Sonrası İstanbul Mimarlığı'nda Rasyonalizm İle Etkileşen Yaklaşımlar
Other Titles: The Approaches Interacting With Rationalism In Istanbul Architecture After 1960
Authors: Özer, Filiz
Karasözen, Rana
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Mimarlıkta Rasyonalizm
Çağdaş İstanbul Mimarlığı
Post-Modernizm
Geç Modernizm
Rationalism in Architecture
Contemporary Istanbul Architecture
Post-Modernism
Late Modernism
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, İstanbul’da, 1960 sonrasında Rasyonalizm ile etkileşen mimari yaklaşımlar ele alınmıştır. Bu amaçla, önce Rasyonalizm kavramının genel anlamı ve mimarlıkta Rasyonalizm üzerinde durulmuştur. Mimarlıkta Rasyonalizm’in tarih boyunca gelişimi incelenmiştir. 1960 sonrasında, değişen ortamın dünya ve Türkiye mimarlığı üzerinde etkileri olmuştur ve tüm bu etkiler rasyonel mimarlığa da yansımıştır. 1960 sonrası ortaya çıkan mimari ortamda, hiçbir akım saf değildir. Mimarlıkta Rasyonalizm’in günümüzde saf bir akım olmayıp, bir çok mimari yaklaşımla etkileşim içinde olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda, İstanbul’dan seçilen bina örnekleri incelenmiştir. Sonuç olarak, Rasyonalizm’in, yumuşamış Rasyonalizm, New York Beşlisi’nin anlayışı, Brütalizm, Ekspresyonizm, Post-Modernizm, Pop-Mimarlık ve Geleneksel mimari yaklaşımlarla etkileşim içinde olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study the architectural approaches interacting with Rationalism in Istanbul after 1960 have been investigated. For this object, the general meaning of Rationalism concept and Rationalism in architecture are studied. The development of Rationalism in architecture in history is examined. There have been the effects of changing environment on the world and Turkish architecture after 1960 and all these effects have also reflected on Rational architecture. None of the architectural movements is pure in the environment after 1960. Rationalism in architecture is also not a pure movement any more and it has interaction with many other architectural approaches. In this context, the examples of buildings chosen in Istanbul are examined. As a result, it is concluded that Rationalism is in interaction with the approaches of non-strict Rationalism, New York Five, Brutalism, Expressionism, Post-Modernism, Pop-Architecture and Traditional architecture.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/10666
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3585.pdf40.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.