Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10648
Title: Uzman Sistem Metodunun Konteyner Gemilerinin Dizaynına Uygulanması: Uzman Sistem İle Yaşam Mahalli Dizaynı (aldes)
Other Titles: Utilisation Of Expert Systems In Container Ship Design: Accommodation Layout Design Expert System (aldes)
Authors: İnsel, Mustafa
Helvacıoğlu, Şebnem
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Yapay zeka
Uzman sistemler
Gemi dizayni
Bilgi tabanlı dizayn
Tesis planlama
Artificial Intelligence
Expert Systems
Ship Design
Knowledge Based Design
Plant Layout
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, Uzman Sistemlerin gemi dizaynına uygulanabilirliği incelenmiş, genel dizayn ve gemi dizaynı, Yapay Zeka ve Uzman Sistemler, tesis yerleştirmesi konuları araştırılmış ve bunların uygulamaları verilmiştir. Uzmanlardan alınan sağduyu (heuristic) bilgisi ve diğer teknik bilgiler kurallara dönüştülerek, CLIPS uzman sistem ortamı kullanılarak bir program yazılmıştır. Bu program ALDES olarak adlandırılmıştır. ALDES kullanılarak bir konteyner gemisinin ön ana boyutları, veri tabanındaki gemilerden elde edilen parametrik formüllerle hesaplanmış, ana bölmeleri yerleştirilerek yaşam mahalli dizaynı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonunda, uzman sistemlerin gemi inşaatı alanında başarı ile uygulanabileceği ve bilim ve endüsriye faydalı olabileceği gözlenmiştir.
In this work, applicability of ESs to ship design was examined by reviewing the topics including engineering design, ship design, Artificial Intelligence (AI), Expert Systems (ESs), plant layout methods, and by developing a pilot application in ship design. The heuristic knowledge acquired from experts and other technical knowledge were represented as rules. An ES program package called ALDES was developed by using CLIPS expert system shell. Preliminary main dimensions of a container ship were calculated with formulas which were derived from a database of similar ships, the main transverse bulkheads were set and the general arrangement design was completed using ALDES. In conclusion, this study proves that Expert Systems can be applied into ship design domain successfully.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10648
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
452.pdf11.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.