Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10622
Title: Hibrid Elektrikli Araç Güç Sisteminin Simülasyonu
Other Titles: Hybrid Electric Vehicle Power System Simulation
Authors: Tuncay, R. Nejat
Tür, Okan
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Hibrid elektrikli araçlar
Elektrikli araç tasarımı
Modelleme
Güç yönetim sistemi
Hybrid electric vehicles
Design of electric vehicles
Modelling
Power management system
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Günümüzde prototip ve tasarım çalışmaları, maliyetlerin düşürülmesi ve tasarımın optimizasyonu hedeflenerek, matematiksel modelleme ve simülasyon yazılımları ile desteklenmektedir. Hibrid elektrikli araçlarda güç sisteminin kurulması, farklı kaynaklar arasında yük paylaşımına yönelik güç yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve tasarımın optimizasyonu gibi konuların matematiksel yazılımlar ile incelenmesi önem taşımaktadır. Bu tez kapsamında öncelikle elektrik ve hibrid elektrikli araç kavramları tanımlanmış ve elektrikli araçlarda kullanılan alt sistemler incelenmiştir. Seri hibrid konfigürasyona sahip bir araca yönelik tasarım çalışmaları yürütülmüş, alt sistemlerin modelleri geliştirilmiş ve çeşitli sürüş çevrimlerinde simülasyonu yapılmıştır. Son olarak daha önce prototipi geliştirilmiş olan bir elektrikli araca yönelik performans simülasyonları yapılmış ve sonuçları deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
To be able to decrease prototyping costs and optimize the design, today’s research and development projects are supported by mathematical modeling and simulations software. Power system architecture design, determination of power flow management strategies and optimization of the design by mathematical software are very important. In the scope of this thesis, first electric and hybrid electric vehicle concepts have been introduced and subsystems have been investigated. Design studies for a series hybrid electric vehicle have been conducted, subsystem models have been developed and under different driving cycles, the vehicle has been simulated. Finally performance simulations of a vehicle have been done and results have been compared with experimental results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10622
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2232.pdf2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.