Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10618
Title: Çekme İlkesiyle Çalışan Elektromanyetik Yatak Sisteminin Modellenmesi, Tasarımı Ve Kontrolü
Other Titles: The Modelling, Design And Control Of Attractive Electromagnetic-bearing System
Authors: Tuncay, R. Nejat
Hartavi, Ahu Ece
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Elektromanyetik yatak
Çekme ilkesi
Kararlılık
Kontrolör
Electromagnetic-bearing
Attraction principal
Stability
Controller
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çekme ilkesiyle çalışanelektromanyetik yatak sisteminin modellenmesi, tasarımı ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. İlk olarak elektromanyetik yatağa ilişkin eşdeğer devre parametreleri belirlenerek elde edilen parametreler yardımı ile sistemin dinamik modeli kurulmuştur. Prototipi gerçekleştirilen manyetik yatak, Magnet 5.2 sonlu elemanlar paket programı yardımı ile incelenmiştir. Geliştirilen prototipin yapısal olarak kararsız olması nedeni ile kontrol sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle klasik olarak manyetik yatakların kontrolünde en çok kullanılan doğrusal kontrol yöntemi tercih edilmiştir. Kontrolör olarak PD tipi doğrusal kontrolör kullanılmıştır. Sistemin kararlılık bölgesi belirlenerek, VisSim paket programı yardımı ile bilgisayar ortamında benzetişimi gerçekleştirilmiştir. Son olarak deney düzeneği kurulmuştur. Sonuçları literatürdeki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, geliştirilen sistemin yeter yakınsaklığı sağladığı gözlemlenmiştir.
In this study, modelling, design and control of attractive type electromagnetic-bearing system is realised. First of all equivalent circuit parameters of electromagnetic-bearing system are determined and these parameters are used for setting the dynamic system model. The magnetic model of the prototype is formed and magnetic analysis with Magnet 5.2 Finite Element program. Because of the inherently unstable structure of magnetic bearing, there is a need for a control system. For this reason, a linear control technique is preferred that is most frequently used for controlling magnetic bearings. PD type linear controller is used as controller. The stable region of the system is determined and the simulation of the system is made with VisSim packet program. Finally the experimental set up is formed. The comparison of the results with those of literature yields a good agreement.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/10618
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1079.pdf32.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.