Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10599
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuncay, R. Nejattr_TR
dc.contributor.authorAkbil, Güvençtr_TR
dc.date2001tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-20T09:38:08Z-
dc.date.available2015-11-20T09:38:08Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10599-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, enerjinin ülkelerin gelişme sürecindeki önemi doğrultusunda, Dünyadaki durum dikkate alınarak, Türkiye’nin enerji politikası ortaya konmuş, günümüze kadarki gelişmeler ve projeksiyonlara bakıldığında beklenen gelişmeler göz önünde bulundurularak öneriler geliştirilmiştir. Bu amaçla, coğrafya, nüfus, endüstri, ekonomi gibi faktörlerin enerji politikasına etkisine yer verilerek, günümüze kadarki birincil enerji üretim, tüketimleri ve yirmi yıl içindeki üretim, tüketim projeksiyonları ele alınmıştır. Türkiye’nin genel enerji talebi, simülasyona dayalı olan MAED (model for analysis of energy demand) modeli yardımıyla belirlenmiştir. Bu incelemeler sonucunda Türkiye’nin genel enerji politikası, birincil enerji kaynakları, ikincil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine öneriler verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, Türkiye’nin enerji politikasının gelişiminde bir enerji üzerinde yoğunlaşmak yerine enerji çeşitliliği üzerine gitmek önem kazanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, through the importance of the energy in developing time period of the countries, considering the situation in the world, energy policy of Turkey is put forth, suggestions are improved by considering the developings up today and considering developings expected when looking at the projections. Targeting this goal, putting forth the effects of the factors like geography, population, industry, economics on energy policy; primary energy production, consumption up today and production, consumption projections in twenty years are examined. Turkey’s general energy demand is made clear by the help of MAED (model for analysis of energy demand) model, which is based on simulation. After these examinations, suggestions on Turkey’s general energy policy, primary energy supplies, secondary energy supplies and renewable energy supplies are given. Taking results under consideration, for developing of Turkey’s energy policy, instead of concentrating on one energy kind, variety of energy takes importance.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEnerji Politikasıtr_TR
dc.subjectMAEDtr_TR
dc.subjectEnerji Kaynaklarıtr_TR
dc.subjectEnergy Policyen_US
dc.subjectMAEDen_US
dc.subjectEnergy Suppliesen_US
dc.titleTürkiye’nin Enerji Politikası Ve Dünyadaki Yeritr_TR
dc.title.alternativeTurkey’s Energy Policy And Its Place In The Worlden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentElektrik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentElectrical Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
538.pdf8.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.