Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10599
Title: Türkiye’nin Enerji Politikası Ve Dünyadaki Yeri
Other Titles: Turkey’s Energy Policy And Its Place In The World
Authors: Tuncay, R. Nejat
Akbil, Güvenç
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Enerji Politikası
MAED
Enerji Kaynakları
Energy Policy
MAED
Energy Supplies
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, enerjinin ülkelerin gelişme sürecindeki önemi doğrultusunda, Dünyadaki durum dikkate alınarak, Türkiye’nin enerji politikası ortaya konmuş, günümüze kadarki gelişmeler ve projeksiyonlara bakıldığında beklenen gelişmeler göz önünde bulundurularak öneriler geliştirilmiştir. Bu amaçla, coğrafya, nüfus, endüstri, ekonomi gibi faktörlerin enerji politikasına etkisine yer verilerek, günümüze kadarki birincil enerji üretim, tüketimleri ve yirmi yıl içindeki üretim, tüketim projeksiyonları ele alınmıştır. Türkiye’nin genel enerji talebi, simülasyona dayalı olan MAED (model for analysis of energy demand) modeli yardımıyla belirlenmiştir. Bu incelemeler sonucunda Türkiye’nin genel enerji politikası, birincil enerji kaynakları, ikincil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine öneriler verilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, Türkiye’nin enerji politikasının gelişiminde bir enerji üzerinde yoğunlaşmak yerine enerji çeşitliliği üzerine gitmek önem kazanmaktadır.
In this study, through the importance of the energy in developing time period of the countries, considering the situation in the world, energy policy of Turkey is put forth, suggestions are improved by considering the developings up today and considering developings expected when looking at the projections. Targeting this goal, putting forth the effects of the factors like geography, population, industry, economics on energy policy; primary energy production, consumption up today and production, consumption projections in twenty years are examined. Turkey’s general energy demand is made clear by the help of MAED (model for analysis of energy demand) model, which is based on simulation. After these examinations, suggestions on Turkey’s general energy policy, primary energy supplies, secondary energy supplies and renewable energy supplies are given. Taking results under consideration, for developing of Turkey’s energy policy, instead of concentrating on one energy kind, variety of energy takes importance.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10599
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
538.pdf8.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.