Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10589
Title: Üniversal Motorun Benzetişim Ve Tasarımı
Other Titles: The Simulation And Design Of Universal Motors
Authors: Tuncay, R. Nejat
Yılmaz, Murat
Elektrik Mühendisliği
Electrical Engineering
Keywords: Üniversal motor
deneyler
benzetişim
tasarım.
Universal motor
Tests
Simulation
Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, öncelikli olarak üniversal motorun yapısı, çalışma prensibi ve eşdeğer devre modeli verilerek, matematik model geliştirilmiştir. Bu matematik model Simulink paket programında kullanılarak üniversal motor benzetişim yazılımı oluşturulmuştur. Geliştirilen yazılım UMSIM olarak isimlendirilmiştir. Çeşitli üniversal motorlara endüktans deneyleri, yük performans deneyleri, boşta çalışma ve yavaşlama deneylere uygulanarak, bu motorlara ilişkin eşdeğer devre parametreleri ve kayıplar belirlenmiştir. Deneyler sonucu elde edilen parametreler UMSIM yazılımında kullanılarak bu motorların gerçekleştirilerek, performans değerleri elde edilmiştir. Ayrıca, hassas performans ölçümü yapan Magtrol test düzeneği yardımıyla performans değerleri deneysel olarak da elde edilmiştir. Öyleki bulunan bu performans değerleri bilgisayar benzetişimiyle bulunan sonuçlar ile karşılaştırılmış olup, sonuçların birbirlerini desteklemekte olduğu görülmüştür. Bu durum oluşturulan benzetişim algoritmasının doğruluğunu göstermektedir. Çalışmada son olarak, üniversal motor tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Tasarım yöntemi ve tasarım sırasında kullanılan denklemler, grafikler ve tablolar elde edilmiştir. Tasarım gerçekleştirilmesinde görsellik ve kullanım kolaylığı öncelikli olarak düşünüldüğünden, görsel bir programlama dili olan Visual Basic yardımı ile tasarım metodolojisi bir yazılım haline getirilmiştir.
This study commences with the development of the operational priciples and mathematical model of universal motors. The mathematical model is used on Simulink package programme thus the simulation of universal motor is realized. This programme is called UMSIM. The equivalent circuit parameters and losses of the universal motors are obtained by conducting various inductance tests, load performance tests, no load free running tests and slowdown tests. These parameters are employed in UMSIM simulation programme and the performance values are computed. In addition the experimental performance values are recorded by the use of the high quality Magtrol set-up. The experimental and computational performance values are compared and it is seen that those results are in good agreement. This yields that, the developed simulation programme (UMSIM) is adequate for performance prediction. As a last past of this work, a design methodology is studied for universal motors. The design method and equations, graphs, tables are developed. Since the main objective is to develop a user friendly visual computer programme, the Visual Basic language is chosen. As a result the design methodology is established in visual computer environment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
URI: http://hdl.handle.net/11527/10589
Appears in Collections:Elektrik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
335.pdf13.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.