Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10557
Title: Endüstri Ürünleri Tasarımı’nda 2 Boyut – 3 Boyut Eskiz Etkileşimlerine Bilişsel Bir Yaklaşım
Other Titles: A Cognitive Approach To 2d – 3d Sketching Interactions In Industrial Design
Authors: Bayazıt, Nigan
Ödekan, Sinan
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Üç Boyutlu Eskiz
Eskiz-Model
Eskiz etkileşimleri
Tutanak Analizi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
3D Sketching
Sketch-modeling
Sketching Interactions
Protocol Analysis
Industrial Design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı üç boyutlu eskiz kavramının alternatif bir eskiz aracı olarak incelenmesidir. Üç boyutlu eskiz kullanımının, tasarım sürecinin kavramsal aşamasında tasarım fikirlerinin oluşumuna katkısı çalışmanın başlıca ilgi alanıdır. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin tasarım protokollerinin analizlerinden varılan sonuçlar göstermektedir ki, iki boyutlu eskizle etkileşimli kullanılması halinde üç boyutlu eskizin kavramsal tasarıma ciddi katkıları bulunmaktadır. Çalışmada üç boyutlu eskizin iki boyutla etkileşimi tasarım kararlarına etkileri bağlamında incelenmektedir. Ayrıca, modelleme eylemini tanımlamak için yeni bir kodlama sistemi önerilmektedir. Bu kodlama sistemi kullanılarak model eskizlerinin fikir eskizlerinin belirsizlik ve tamamlanmamışlık gibi yaratıcılığı destekleyen özellikleri kapsamında hangi paralellikleri gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır.
The objective of this study is to examine the use of 3D sketching as an alternative sketching tool. How 3D sketching contributes to formation of design ideas during the conceptual design stage of the design process is the primary concern of this study. Analyses of results of design protocols of industrial design students have shown that 3D sketching can have strong contributions to the conceptual design when used in interaction with conventional sketching. The study investigates the role of 3D sketching in interaction with 2D sketching within the context of their influence on the design decisions. Moreover, a new coding scheme for capturing modeling activity is developed. Using this scheme it has been examined, in what ways sketch-models resemble idea sketches in terms of cognitive properties that support creativity, such as ambiguity and incompleteness.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10557
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1595.pdf9.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.