Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10555
Title: Bilgisayar çalışma ortamlarında çocukların bilgisayar kullanımının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of computer usage among children at computer workstation mediums
Authors: Bayazıt, Nigan
Yalçın, F. Pınar
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: çocuk
iletişim teknolojileri
bilişsel ve fiziksel gelişim
bilgisayar çalışma istasyonu
computer work statiton
information technology
physical and cognitive development
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada iletişim teknolojisi,bilgisayarın eğitimdeki rolü, çocukların algısal ve fiziksel gelişimleri, iş istasyonu kavramı bir bütün olarak incelemiş.Çocuk,iş istasyonu,ergonomi kavramları üzerinde özellikle durulmuştur. Ayrıca, Şişli Terakki Lisesinde 12 yaş çocukları üzerinde gözlemler yapılmış ve de bu gözlemler Ve çocukların bilgisayar çalışma istasyonları hakkındaki görüşleri de da göz önüne alınarak çalışma ortamı ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Çocukların karşılaştıkları fiziksel ve duruşsal problemler ortaya konmuş ve durumu iyileştirmek için çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca,mevcut iki çalışma ortamı birbirleriyle karşılaştırılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this study, after a wide literature survey about the information technology, physical and cognitive development of children, computer integration to education, computer workstation concept gathered as a whole. The terms child, workstation computer, ergonomics are examined carefully and the importance of these concepts are mentioned. Differences of two computer work station are examined. Observations acoording to literature research is done in a Turkish private high school,Şişli Terakki Lisesi. Postural risks at these workstations are investigated and evaluated. Also students evaluations, questionnairre results are considered to draw a conclusion.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10555
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1207.pdf9.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.