Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10519
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüney, Alitr_TR
dc.contributor.authorŞirvancı, Nursuntr_TR
dc.date1998tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-19T12:27:33Z-
dc.date.available2015-11-19T12:27:33Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10519-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, % Cr2O3 içerikleri farklı üç ayrı kromit konsantresi ile yapılan kromit-karbon peletlerinin ön redüksiyon davranışları incelenmiş olup, optimum redüksiyon koşulları saptanmıştır. Her üç numune ile yapılan deneylerde sırasıyla malzeme boyutu, süre, sıcaklık, redükleyici (kok tozu) miktarı, bağlayıcı (bentonit) miktarı, pelet boyutu ve CaF2 ilavesinin ön redüksiyona etkileri araştırılmıştır. Malzeme boyutu, bağlayıcı miktarı ve pelet boyutuna bağlı olarak metalizasyon oranın değişmediği ancak, sıcaklık ve süreye bağlı olarak metalizasyonun arttığı tesbit edilmiştir. Yeterli karbon miktarı kullanılması durumunda max metalizasyon oranlarına ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis investigation involves the pre-reduction of three different types of chromite concentrates. Pre-reduction tests were carried out on pellets formed from a mixture of fine chromite concentrate, coke powder and bentonite. Pre-reduction was achieved with various temperatures, length of time, particle size, carbon content, bentonite content, pellets size and CaF2 addition. The experimental results suggest that particle size did not have any effect on the reduction rate, while temperature and time determined the reduction capacity.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science And Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.titleİnce Boyutlu Kromit Konsantrelerinden Ön Redüklenmiş Pelet Üretimitr_TR
dc.title.alternativePre-reduction Of Pellet Of Fine Chromite Concentratesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentCevher ve Kömür Hazırlamatr_TR
dc.contributor.departmentMineral and Coal Processingen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382.pdf5.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.