Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10443
Title: Bir Kavramın Mimariye Yansıması Kaybolmak - Yok Olmak
Other Titles: The Reflection Of A Conception On Architecture Disappearance-non- Existence
Authors: Yürekli, Hülya
Öymen, Nilüfer
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Kavram
Kaybolmak
Yok Olmak
Conception
Disappearance and Non-existence
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Abstract: Mimariyi sadece kendi düşünce kavramları arasında incelemek yerine; bilimsel ve felsefi düşünceler arasında veya her üç disiplinin de üretim biçimleri arasında yapısal ve anlamsal benzeşimler kurarak, hem bilimle hem de felsefeyle yakından ilişkili kaybolmak kavramının mimari düşünce sisteminde nasıl farklılıklar ortaya çıkardıklarını göstermek amaçlanmıştır. Düğümsel kavram olarak ele alınan kaybolmak kavramının, felsefedeki anlatımları irdelenmiş, bilimsel açıdan açıklamalarına yer verilmiş ve sözlük anlamları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak mimaride ele alınan kaybolmak kavramının fizikte ele alındığı gibi maddesel bir kaybolma olmadığı mekanın fiziksel özelliklerinin yitirilmesiyle değil, insan yaşantısının mekana kattığı değerlerinin yitirilmesiyle olduğu anlaşılmıştır.
In this study, instead of examining the architecture in its own field of conception, the aim is to present how the disappearance concept, which is related to both science and philosophy, makes changes in the architectural thought by establishing structural and semantic similarities between the scientific and philosophic disciplines or the production patterns among the three disciplines. The description of the disappearance concept, which was accepted as a complex concept, has been analysed from a philosophic point of view, scientific explanations have been given, and the meaning of the concept has been evaluated. As a result the disappearance concept in architecture is not a physical disappearance as it in physics. Consequently, the disappearance doesn t occur when the place lost its physical properties, but it does happen when the values that human gave to the place are lost.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
URI: http://hdl.handle.net/11527/10443
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
978.pdf22.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.