Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞener, Sinan Merttr_TR
dc.contributor.authorOflaz, Kurtuluştr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2008-02-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-18T15:21:25Z-
dc.date.available2015-11-18T15:21:25Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10425-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractBu çalışmada birinci bölümde çalışma konusuna bir giriş yapılmıştır. İkinci bölümde ise sürdürülebilirlik ve ekoloji kavramlarının mimari tasarıma etkileri tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, akıllı binaların tanımı yapılıp, akıllı binaların tarihi ve çalışma organizasyonların akıllı binalara etkileri irdelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, akıllı binalarda kullanılan teknolojiler ve alt sistemler üzerine yoğunlaşılmıştır. Beşinci bölümde, mimaride sürekli tartışılan bina akıllılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla ortaya atılan metodolojilerden bazıları incelenmiş olup, akıllı bir binanın nasıl oluşturulabileceği konusunda öneriler sunulmaktadır. Altıncı bölümün içeriği, akıllı bina sistemlerinin mimari planlamaya etkileri ve akıllı bina uygulama örneklerinin irdelenmesidir. Bunlara ek olarak altıncı bölümde akıllı binaların ve alt sistemlerinin değerlendirilmesine yönelik bir modelde ortaya konmuştur. Yedinci bölümde ise, bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ve akıllı binaların geleceği tartışılmakta, gelecekte mimarın rolüne yönelik tahminlerde bulunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn the first part of the study, an introduction is made to the study. In the second part of it, effects of ecology and sustainability in architecture are argued. In the third part the definition of intelligent buildings occured in terms of ecology and sustainability is made and their history and effects on business organisation. In the fourth part, technologies used in intelligent buildings are examined. In the fifth part, level of intelligence in buildings, some of methods to determine level of intelligence are examined and made suggestions on how an intelligent building should be. Content of the sixth part is effects of intelligent building subsystems on architectural design and some examples of it. In addition to this, an evaluation model is introduced for intelligent building subsystems. In the seventh part, subjects being as a result of this study and the future of intelligent building is argued and predictions to architects role in future are made.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectEkolojitr_TR
dc.subjectSürdürülebilirliktr_TR
dc.subjectAkıllı Binalartr_TR
dc.subjectEcologyen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectIntelligent Buildingsen_US
dc.titleAkıllı Binalar Ve Alt Sistemlerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Modeltr_TR
dc.title.alternativeAn Evaluation Model Suggestion On Intelligent Buildings And Their Subsystemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentBina Bilgisitr_TR
dc.contributor.departmentBuilding Technologyen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7987.pdf15.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.